POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Asylum Corner - Memories of Serbia

On February 13, 2014 the Asylum Protection Center organized Asylum Corner at the Youth Club in collaboration with the Elementary School "Mile Dubljevic" and Cultural Center "Hadzi Ruvim" from Lajkovac, and with the support of the Asylum Center in Bogovadja. The workshop was attended by asylum seekers children from Bogovadja and pupils of the local school who illustrated ceramic cups with messages of encouragement and motives of Lajkovac and Serbia. As a surprise, the young from Lajkovac made the letters and greeting cards for the guests.

For more photos you can look at  WWW.AZILBOGOVADJA.RS

31

 

You are here: Home Asylum Corner - Memories of Serbia