POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Galerije

Medijska kampanja – Posledice ilegalnih deportacija
Galerija 10 god APC
Galerija - Panel Beč
Terenska poseta kampovima Divljana i Pirot
Revijalna utakmica - galerija
Galerija - Umetnićko kreativne aktivnosti u Krnjaci
Galerija - Pravno savetovanje migranata na jugu Srbije
Galerija - Migranti na otvorenom u Šidu
Izložba U10 galerija
Galerija - Slike sa ulica u Beogradu
Galerija - Paketići za decu izbeglice u centrima i okolini Subotice
Galerija - Zdravstvena radionica sa roditeljima novorođenčadi u Krnjači 28.12.2016.
Galerija - Nogodišnja jelka u ZVDO 28.12.2016.
Galerija - Deljenje lifleta Let's get along u Subotici i pograničnim područjima
Galerija - Otvaranje kutka za majke i bebe u centru za azil u Krnjači
Galerija- Zavrsna konferencija u Beogradu
Galerija- Studijska poseta Makedonija
Galerija-Studijska poseta Slovačka
Galerija - Šta nas je iznenadilo u Srbiji - interkulturalno savetovanje Sjenica 12.10.2016.
Galerija - Radionica sa ženama o značaju asertivnosti i samopouzdanja za održavanje reproduktivnog zdravlja
Galerija - Šta čini jednu kuću domom, Krnjača 02.09.2016.
Galerija - Azilni kutak u Manastiru Bogovađa 01.09.2016.
Galerija - Letnje igre - kriket utakmica 31.08.2016.
Galerija - Higijenska radionica u Sjenici 17.08.2016.
Galerija - Letnje igre u Bogovađi 15.08.2016.
Galerija - O kulturološkim razlikama sa decom smeštenom u Bogovađi 09.08.2016.
Galerija - Pozorišne letnje igre na Uvcu
Galerija - Radionica sa majkama o reporoduktivnom zdravlju
Galerija - Volonteri APC/CZA svakodnevno u parku sa migrantima
Galerija - Psihološki rad u Preševu
Galerija - Azilni kutak u Sjenici 08.07.2016.
Galerija - APC/CZA savetovanje izbeglica u novom prostoru
Galerija - Interkulturalno savetovanje o životu u Avganistanu i evropskoj kulturi 14.07.2016.
Galerija - Interkulturalno savetovanje u Krnjači 07.06.2016.
Galerije - Pravnici APC/CZA pružaju pravnu pomoć tražiocima azila u Centru za azil u Krnjači
Galerija - Radionica sa malom decom u Krnjači i gostovanje pedijatra
Galerija - Kulturološka radionica sa izbeglicama u Šidu 31.05.2016.
Galerija - APC/CZA poseta izbeglicama u okolini Subotice 25.05.2016.
Galerija - Predstavljanje iskustava i izazova migratorne krize studentima iz Holandije 24.05.2016.
Galerije - Raste broj migranata u beogradskim parkovima
Galerije - Rad sa tražiocima azila u Centru za azil u Krnjači
Galerija - Svakodnevan rad APC/CZA u Prihvatnom centru u Preševu
Galerija - Psihološka pomoć u Adaševcima i Šidu
Galerija - Azilni kutak u saradnji sa studentima Arhitektonskog fakulteta u Beogradu 22.04.2016.
Galerija - Radionice sa tražiocima azila u Krnjači
Galerija - Učenje srpskog jezika sa tražiocima azila u Sjenici
Galerija - Interkulturalna radionica sa tražiocima azila u Banji Koviljači
Galerija - Rad sa azilantima u Sjenici
Hrana azilanata iz zavičaja - Sirije, Gane, Senegala i Gambije
GALERIJA - Kulturološka radionica u Centru za azil u Krnjači
GALERIJA - Deljenje kabanica i tople odeće najugroženijima
Galerija - APC/CZA radionice sa decom u Adaševcima
Galerije - APC/CZA informise izbeglice i deli humanitarnu pomoć u beogradskim parkovima
Galerije - Deljenje pomoći izbeglicama i migrantima u Šidu
Galerije - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) od 03. novembra prisutan u Šidu 24h
Galerije - Topla odeća za predstojeće hladne zimske dane 05.11.2015.
Galerija - Dopremljena humanitarna pomoć švajcarske Associazione Firdaus
Galerija - APC/CZA poseta Preševu i Bujanovcu 23.10.2015.
Galerija - APC/CZA u Dimitrovgradu 21.10.2015.
Galerija - Đaci Koledža ujedinjenog sveta iz Mostara se priključili volonterima APC/CZA 12.10.2015.
Galerija - APC/CZA asistencije izbeglicama u parku 09.10.2015.
Galerija - Kabanice deci odraslim izbeglicama 07.10.2015.
Galerija - APC/CZA tim delio sredstva za higijenu i deci igračke u parku 06.10.2015.
Galerija - 05. oktobar APC/CZA u parku sa izbeglicama
Galerija - APC/CZA pomoć izbeglicama u parkovima 01.10.2015.
Galerija - Šatori, vreće i ćebad izbeglicama u parku 30.09.2015.
Galerija - APC/CZA pomoć u parkovima 29.10.2015.
Galerija - Vreće za spavanje, šatori, kabanice za izbeglice 28.09.2015.
Galerija - Kritično stanje na graničnom prelazu Berkasovo
Galerija - Predstavljanje aplikacije za mobilni ASYLUM IN SERBIA - Preševo, 10.10.2015.
Galerija - Voće, higijena, tople stvari i igračke za izbeglice u parku 25.29.2015.
Galerija - APC/CZA higijenska pomoć izbeglicama u parku 24.09.2015.
Galerija - APC/CZA terenska poseta parku i deljenje sredstava za higijenu 23.09.2015.
Galerija - Zaposleni u EU delegaciji prikupili pomoć za izbeglice i delili sa volonterima APC/CZA 22.09.2015.
Galerija - Srednjoškolci iz Norveške među volonterima APC/CZA 21.09.2015.
Galerija - APC/CZA aktivisti nose higijenu i sokove izbeglicama 18.09.2015.
Galerija - Zaposleni među volonterima u parku 17.09.2015.
Galerija - Volonteri APC/CZA dele sredstva za higijenu izbeglicama 16.09.2015.
Galerija - Aktivisti iz Orašja (BIH) se priključili volonterima APC/CZA 15.09.2015. 18h
Galerija - Higijena i sokovi za izbeglice 15.09.2015. 10h
Galerija - Volonteri APC/CZA dele pomoć izbeglicama u parku 14.09.2015.
Galerija - APC/CZA volonteri nose sokove i higijenu izbeglicama u parku 11.09.2015.
Galerija - Sokovi i higijena izbeglicama u parku 11.09.2015.
Galerija - Kišan i haladan dan u parku, volonteri APC/CZA sa izbeglicama 10.09.2015.
Galerija - Izbeglice u Subotici
Galerija - Zaposleni u Delegaciji EU zajedno sa APC/CZA volonterima delili pomoć izbeglicama u parku 08.09.2015.
Galerija - Voće, higijena i sokovi izbeglicama u parku 07.09.2015.
Galerija - Kompanija "Dufry" sa Aerodroma donirala sendviče za izbeglice 08.09.2015.
Galerija - Okrugli sto "Deca tražioci azila u Srbiji – pristup obrazovanju i prevencija rodno zasnovanog nasilja" 10.09.2015.
Galerija - APC/CZA volonteri odneli vreće za spavanje, ćebad, šatore 06.09.2015.
Galerija - Kabanice i vreće za spavanje izbeglicama u parku 05.06.2015.
Galerija - Zaposleni među volonterima APC/CZA 03.09.2015.
Galerija - Novosađanke donele pomoć izbeglicama zajedno sa volonterima APC/CZA 31.08.2015.
Galerija - APC/CZA volonteri delili slatkiše, sredstva za higijenu, veš i pomoć za bebe 28.08.2015.
Galerija - Azilni kutak u Sjenici 25.08.2015.
Galerija - APC/CZA volonteri pomažu izbeglicama 26.08.2015.
Galerija - Coca cola i sredstva za higijenu izbeglicama oko Autobuske stanice 25.08.2015.
Galerija - APC/CZA azilni kutak na Freedom Art Festivalu u Pančevu 27.08.2015.
Galerija - Zaposleni u VIP Mobile dele pomoć sa volonterima APC/CZA 21.08.2015.
Galerija - Psihološko savetovanje u Banji Koviljači - mogućnosti i strahovi 12.08.2015.
Galerija - Volonteri APC/CZA nose pomoć migrantima 18.08.2015.
Galerija - APC/CZA volonteri nose higijenu migrantima oko Autobuske 14.08.2015.
Galerija - Volonterski tim zaposlenih odnosi pomoć izbeglicama 13.08.2015.
Galerija - Pomoć migrantima 11.08.2015.
Galerija - Sendviči za migrante oko Autobuske stanice - APC/CZA i Mona Hotel 20.08.2015.
Galerija - APC/CZA zajedno sa volonterima deli infoliflete i pomoć izbeglicama 19.08.2015.
Galerija - Pomoć migrantima 17.08.2015.
Galerija - Volonteri nose pomoć migrantima u parkovima 10.08.2015.
Galerija - Rodne uloge u zemljama porekla i u evropskom društvu - Bogovađa 05.08.2015.
Galerija - Zaposleni u beogradskim i međunarodnim kompanijama među volonterima u APC/CZA
Galerija - Humanitarna pomoć migrantima oko Autobuske stanice 04.08.2015.
Galerije - Rаdiоnice prеpоznаvаnja i sprеčаvаnja rоdnо zаsnоvаnоg nаsilја zа dеcu tražioce аzila u Banji Koviljači
Galerija - Pravno savetovanje u centrima za azil
Galerija - Asistiranje lekarima Hitne pomoći u parku oko Autobuske stanice u Beogradu
Galerija - APC/CZA terenski tim odnosi migrantima pomoć 31.07.2015.
Galerija - Kako komuniciramo sa ljudima iz različitih kultura - Banja Koviljača 30.07.2015.
Galerija - APC/CZA odnosi migrantima vodu i higijenu 29.07.2015.
Galerija - Spajanje sa porodicom desetogodišnjeg avganistanskog dečaka
Galerija - Coca Cola donacija migrantima 29.07.2015.
Galerija - Donacija kompanije Nelt 28.07.2015.
Galerija - Deljenje sredstava za higijenu 27.07.2015.
Galerija - APC/CZA odnosi humanitarnu pomoć 24.07.2015.
Galerije - Prve rаdiоnicе prеpоznаvаnja i sprеčаvаnja rоdnо zаsnоvаnоg nаsilја zа dеcu tražioce аzila
Galerija - Azilni kutak u Tutinu - fudbalska utakmica 25.07.2015.
Galerija - Azilni kutak sa studentima Duke univerziteta
Galerija - APC/CZA odnosi pomoć migrantima u parkovima
Galerija - Super moći i super heroji - psihološko savetovanje u Banji Koviljači 09.07.2015.
Galerija - Žene u Srbiji - Krnjača 07.07.2015.
Galerija - Mladi u Srbiji - Krnjača 02.07.2015.
Galerija - Pravno savetovanje
Galerija - Kako upoznajemo nove ljude u novim sredinama - Bogovađa, 25.06.2015.
Galerija - Moja životna mapa i prekretnice - Sjenica 30.06.2015.
Galerija - Rodne uloge u zemlji porekla i u Srbiji Banja Koviljača - 24.06.2015.
Galerija - Sećanja na domovinu - Tutin 29.06.2015.
Galerija - Interkulturalno i psihološko savetovanje - Tutin
Galerija - Trening o azilu za aktiviste u Pančevu
Galerija - APC/CZA Trening u Komesarijatu za izbeglice Republike Srbije
Galerija - APC/CZA Trening u Subotici
Galerija - APC/CZA Trening u Beogradu
Galerija - Savetovanje migranata u okolini Subotice
Galerija - Pogledajte ove ljude u oči
Galerija- Preskonferencija Obrazovanje dece tražilaca azila i prevencija rodno zasnovanog nasilja
Galerija - Interkulturalno i psihološko savetovanje u Krnjači
Galerija - Interkulturalno i psihološko savetovanje u Bogovađi
Galerija - Interkulturalno i psihološko savetovanje u Banji Koviljači
Galerija - Interkulturalno i psihološko savetovanje u Sjenici
Galerija - Srpski običaji i tradicionalni ples
Galerija - APC/CZA i Viva Vox za pomoć azilantima
Galerija - Poseta Muzeju Jadra u Loznici
Galerija - Azilni kutak u Loznici 29.04.2015.
Galerija- IRAČANIN, AZILANT, DOŠAO PO SINA
Galerija - Zajednička radionica u OŠ "Zaga Malivuk" u Krnjači 10.02.2015.
Galerija - Novogodišnji paketići u centru za azil u Banji Koviljači 25.12.2014.
Galerija - Omladinski kamp u Beogradu 27 - 30.11.2014.
Galerija - Studenti Medicinskog fakulteta u Beogradu za decu azilante
Galerija - Predaja humanitarne pomoći osnovnoj školi u Bogovađi
Galerija - Interaktivno predavanje u školi za obrazovanje odraslih 24.12.2014.
Galerija - Predaja humanitarne pomoći - Krnjača
Galerija - Završna izložba i humanitarni koncert sHpiritus mOvens 23.12.2014.
Galerija - Humanitarni koncert za azilante u Tutinu 19.12.2014.
Galerija - Humanitarni koncert za azilante u Sjenici 18.12.2014.
Galerija - Interaktivno predavanje u OŠ "Zaga Malivuk" u Krnjači 08.12.2014.
Galerija - Azilni kutak u Loznici 26.11.2014.
Galerija - Predaja humanitarne pomoći Gimnaziji u Obrenovcu 22.12.2014.
Galerije-Humanitarni koncert benda sHpiritus mOvens i izložba fotografija
Galerija- Tradicionalna kuhinja i humanitarni koncert
Galerija - Azilni kutak u Beogradu
Galerija - Azilni kutak u Sjenici 20.11.2014.
Galerija - Azilni kutak u Tutinu 19.11.2014.
Galerija - Interaktivno predavanje u Gimnaziji u Obrenovcu
Galerija - Interaktivno predavanje u Petoj beogradskoj gimnaziji
Galerija - Radionica u Gimnaziji "Vuk Karadžić" u Loznici
Galerija - Interkulturalni dijalog: Predstavljanje pozitivne prakse
Galerija - Radionice u školama u Sjenici i Tutinu
Galerija - Kulturološka radionica, Sjenica, 05.10.2014.
Razmena pozitivnih iskustava u dijalogu između tražilaca azila i lokalnih građana - radionice sa azilantima
Galerija - Radionica u lozničkoj gimnaziji 19.08.2014.
Galerija- Fokus grupni intervjuiu Sremskoj Mitrovici
Galerija - APC i Beldocs: "Mama i tata" u Banji Koviljači
Galerija - Predavanje u okviru treninga "Migrations in Your Hands"
Galerija- Svetski dan izbeglica
Galerija- Fokus grupni intervju Subotica
Galerija- Fokus grupni intervjui i formiranje lokalnih mreža
Galerija - Narukvice prijateljstva u centrima za azil
Galerija- Azilanti pomažu u obnovi Krupnja
Galerija - Azilanti evakuisani u Barič
Galerija- Konferencija Izazovi u identifikaciji žrtava među migrantskom populacijom
Galerija-Okrugli sto-Podrška reformama II
Galerija - Konferencija- Kriza azilnog sistema
Galerija- Sajam kultura-Lajkovac
Galerija- Izložba daleki svet u našem gradu
Galerija - Azilni kutak u frizerskom salonu u Lajkovcu
Galerija- Tribina Dom omladine Beograd
Galerija - Zdravstvene asistencije Bogovađa i Lajkovac
Galerija - Zdravstvene asistencije Obrenovac
Galerija - Kreativna radionica u Domu "Vera Blagojević", Banja Koviljača
Galerija- Okrugli sto Analiza tražioci azila u Srbiji i tražioci azila iz Srbije
Galerija- Preskonferencija Analiza tražioci azila u Srbiji i tražioci azila iz Srbije
Galerija - Okrugli sto o izazovima integracije, Lajkovac, KC "Hadži Ruvim"
Galerija- KC Grad, Delikatesni ponedeljak, završna izložba
Galerija - Šta znamo, a šta ne znamo jedni o drugima - radionice u školama
Galerija - "Šta znamo a šta ne znamo jedni o drugima" -kulturološke radionice
Galerija - Sajam kultura, KC Hadži Ruvim, Lajkovac, 8, 9. i 10. oktobar 2013.
Galerija - Fudbalska utakmica
Galerija - Izložbe
Galerija - APC na Danima Lajkovca
Galerija - Rad sa decom
Galerija - Rad sa ženama
You are here: Galerije