POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Expert Council

 

Sc.D. Ilija Vujacic
Professor of the University of Belgrade, Dean of the Faculty of Political Science, Political Department

Sc.D. Jasminka Hasanbegovic
Professor of the University of Belgrade, Faculty of Law, Department for theory, sociology and philosophy of law

Sc.D. Mirjana Bobic
Professor of the University of Belgrade, Faculty of Philosophy, Department of Sociology

Sc.D. Milorad Todorovic
Professor of the University of Novi Pazar, Department of Psychology

Sc.D. Miroslav Vukelic
Assistant Professor of the University of Belgrade, Faculty of Philosophy, Department of Classical Studies

Sc.D. Bojana Grabez
One of the founders of the Asylum Protection Center, scientific advisor for high energy physics at the Institute of Physics in Belgrade

Sc.D. Ratomir Vasovic
From 1976 to 2002, University of Belgrade, Faculty of Physical Education, Professor at College of Sports and Health in Belgrade

 

You are here: Expert Council