POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

APC/CZA radionice sa decom u Adaševcima

Timovi Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) od samog početka boravka izbeglica u okolini Šida provodi 24 časa sa izbeglicama koje se po nekoliko sati zadržavaju u Adaševcima nadomak Šida.

Psiholozi i pedagozi APC/CZA zajedno sa prevodiocima  svakodnevno realizuju sa decom osnažujuće, kreativne i kulturološke radionice nastojeći da deci stvore sigurno mesto i konstuktivno im ispune vreme. Teme radionica variraju u zavisnosti od uzrasta i interesovanja dece. Deca izbeglice su najranjivija grupa i potrebna im je zaštita i podrška na koje veoma pozitivno reaguju kako sama deca tako i njihovi roditelji.

ra1s

VIŠE FOTOGRAFIJA POGLEDAJTE U GALERIJI.

Kulturološka radionica u Centru za azil u Krnjači

U okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji finansiraju Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije, Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je u sklopu svojih redovnih aktivnosti u centrima za azil realizovao kulturološku radionicu u kojoj su učestvovali tražioci azila iz Sudana, Nigerije, Malija, Šri Lanke i Pakistana. Na radionici se razgovaralo o njihovim utiscima o Srbiji i da li su se i koliko ti utisci menjali tokom njihovog boravka, kao i šta je to sa čime su se susreli u Srbiji, a što predstavlja najveću razliku u odnosu na kulture iz kojih dolaze i na koje načine to prevazilaze.

rk1ss

Više fotografija sa radionice možete da pogledate ovde.

مجموعات فرعية

أنت هنا: Rad sa ženama Radionice i integracija