POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Izvršni direktor

Jovana Vinčić

jovana

Diplomirala na  Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Pedagogija. Od 2007. godine aktivna u civilnom sektoru u Srbiji kroz omladinska udruženja i organizacije civilnog društva, angažovane na polju promovisanja i zaštite ženskih prava i prava drugih ranjivih grupa u Srbiji, interkulturalnog učenja, prevencije diskriminacije i nasilja.

Usavršavala se u oblasti ljudskih prava, socijalne zaštite, interkulturalnog učenja, pozorišne pedagogije, pedagoškog rada sa decom i maloletnicima bez pratnje, socijalne inkluzije i integracije, oblasti prikupljanja sredstava, monitoringa, evaluacija i vođenja lokalnih i regionalnih projekata, komunikacije i zagovaranja.

Aktivna je jedanaest godina na polju socijalne pedagoške i integracijske podrške izbeglim licima, migrantima i tražiocima azila u Srbiji.

Stručno se usavršavala u radu sa izbeglicama, azilantima i ranjivim kategorijama izbeglih u Švedskoj, Norveškoj, Italiji, Egiptu, Keniji i Libanu počev od 2009. godine.

U Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila radi od 2012. godine, a od 2015. godine radi na poziciji koordinatorke sektora pedagoške. socijalne i integracijske zaštite. Od 2020 godine je angažovana i na poslovima razvoja organizacionih sektora, programa zapošljavanja izbeglih, razvoja programa obuke kuluturnih medijatora i studenata, razvoju lokalnih kancelarija organizacije, razvoju programa socijalnog preduzetništva organizacije.

Članica je Komore socijalne zaštite Srbije i predavačica na domaćim i stranim akreditovanim treninzima i programima obuke.

أنت هنا: Izvršni direktor