POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Rezultati

 

Neki od ostvarenih rezultata/ Some of the achieved Results:

 • Više od 230,000 informisanih migranta, azilanata, izbeglica i prognanih

More than 230,000 migrants, asylum seekers, refugees, exiles legally informed

 • Više od 24,000 pravno savetovanih migranta, azilanata, izbeglica i prognanih

More than 24,000 migrants, asylum seekers, refugees, exiles legally advised

 • Više od 10,000 psihološki savetovanih migranta, azilanata, izbeglica i prognanih

More than 10,000 migrants, asylum seekers, refugees, exiles psychologically councelled

 • Više od 4500 socijalno asistiranih migranta, azilanata, izbeglica i prognanih

More than 4500 migrants, asylum seekers, refugees, exiles socially assisted

 • Više od 440,000 pređenih kilometara

More than 440,000 km passed

 • Više od 250,000 web posetilaca

More than 250,000 webpage visitors

 • Više od 35,000 asistirane dece migranta, azilanata, izbeglica i prognanih

More than 35,000 assisted children migrants, asylum seekers, refugees, exiles

 • Više od 1000 radionica realizovanih

More than 1000 workshops realized

 • Više od 50 lokalnih kampanja preduzeto

More than 50 local campaigns undertaken

 • Više od 100 lokalnih događaja organizovano

More than 100 local events organized

 • Više od 250 volontera uključeno

More than 250 volunteers envolved

 • Više od 150 studentata uključeno

More than 150 students envolved

 

أنت هنا: Rezultati