POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!


Pravnu pomoć možete dobiti kontaktirajući pravnike Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila pozivom na broj  
+381 11 323 30 70 ;  +381 63 704 7090 
Faks: +381 11 323 30 70

Adresa: Mišarska 16,  11118 Beograd, Srbija

Elektronska pošta: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

Uspešan strateški slučaj Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila - lične radne dozvole tražiocima azila i izbeglicama bez naknade

Nakon uspešnog strateškog slučaja u kojem je Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila zastupao izbeglicu u postupku pribavljanja lične radne dozvole i oslobađanja od plaćanja republičke administrativne takse, prva pozitivna odluka dalje je korišćena i u svim drugim slučajevima te je u 2017. godini promenjena praksa i sada svi tražioci azila i izbeglice, koje ispunjavaju ostale uslove, dobijaju na njihov zahtev ličnu radnu dozvolu bez naknade.

Naime, u 2016. godini Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila je pokrenuo strateški slučaj radi oslobađanja izbeglica od plaćanja republičke administrativne takse u iznosu od 12.810 dinara, za izdavanje lične radne dozvole, a sve kako bi se izbeglicama omogućio nesmetan pristup tržištu rada.

Nakon višemesečnog zastupanja i pozitivno rešene žalbe, Nacionalna služba za zapošljavanje je oslobodila izbeglicu obaveze plaćanja republičke administrativne takse koju plaćaju strani državljani, u iznosu od 12.810 dinara. Navedeni precedentni slučaj dalje je korišćen i u drugim slučajevima te je do danas oslobođeno više od 20 izbeglica i tražilaca azila, klijenata Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.

Centar za pomoć tražiocima azila nastavlja zastupanje i pomoć izbeglicama prilikom pribavljanja ličnih radnih dozvola i prijave na Evidenciju nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje, kako bi se oni uključili na tržište rada što je važan korak u integraciji ovih lica u srpsko društvo.

logo


Pravna pomoć u integraciji i dobijanju radnih dozvola i zaposlenja

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila u okviru pravne pomoći omogućava tražiocima azila dobijanje ličnih radnih dozvola.

APC/CZA prepoznaje uključivanje trazilaca azila na tržište rada kao važan i neophodan korak u integraciji ovih lica u srpsko društvo. Iz tog razloga, naši timovi pravnika svakodnevno rade na procesu obezbeđivanja ličnih radnih dozvola za nase klijente i pruzaju pomoc i podrsku u pronalazenju zaposlenja i ukljucivanju na trsiste rada. Mnogi azilanti su uz podrsku APC/CZA uspeli da pronadju poslove i rade kao prevodioci, kelneri, pekari, zanatlije, itd.

 

Licna radna dozvola vest 01

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila obezbedio prvo priznavanje strane visokoškolske diplome za izbeglice

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila je u julu ove godine uspeo da kroz pravno zastupanje obezbedi prvo priznavanje strane visokoškolske diplome za klijentkinju kojoj je odobren status izbeglice u Republici Srbiji, koja je time postala prva izbeglica koja je dobila priznavanje svoje strane fakultetske diplome, a kojoj je cilj da se sa istom kvalifikacijom zaposli u Srbiji.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila je takođe zastupao ovu klijentkinju u postupku dobijanja lične radne dozvole u Republici Srbiji bez naknade, gde je konačno usvojena žalba za klijentkinju kojoj je prvobitno bila uskraćeno izdavanje lične radne dozvole bez naknade.

Dotična izbeglica sada ima i ličnu radnu dozvolu i zvanično priznanje njenih akademskih kvalifikacija, što joj omogućava da uspešno stupi na tržište rada u Republici Srbiji.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila zadovoljan je ishodom u ovom veoma važnom slučaju, jer se radi o prvom slučaju da je licu koje je dobilo azil priznata strana visokoškolska isprava u Republici Srbiji. Ova odluka predstavlja važan presedan za unapređenje života lica koja dobiju azil u Srbiji. Priznavanje stranih visokoškolskih isprava je suštinska komponenta za izbeglice i druga lica koja su dobila azil u njihovoj integraciji u srpsko društvo.

Pravnici APC/CZA pružaju pravnu pomoć tražiocima azila u Centru za azil u Krnjači

Pravnici Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) svakodnevno posećuju Centar za azil u Krnjači, gde u okviru svojih redovnih aktivnosti pružaju informacije i pravnu pomoć tražiocima azila. Na ovaj način se tražioci azila upoznaju sa azilnim postupkom u Republici Srbiji i dobijaju neophodne informacije o njihovim pravima i obavezama tokom azilnog postupka.

milkrm1
Pravnici APC/CZA takođe zastupaju tražioce azila pred nadležnom Kancelarijom za azil prilikom podnošenja zahteva za azil i saslušanja, koji se svake nedelje održavaju u prostorijama Centra za azil u Krnjači, ali zastupaju tražioce azila i u svim drugim postupcima pred sudovima i organima RepublikeSrbije.

Više fotografija sa pravnih savetovanja možete pogledati ovde.

Pravno savetovanje tražilaca azila u centrima za azil u Sjenici i Tutinu

Pravnici Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) redovno pružaju pravnu pomoć tražiocima azila u svim azilnim centrima u zemlji, između ostalog i licima smeštenim u centrima za azil u Sjenici i Tutinu.

Tražioci azila poreklom iz Iraka, koji već pet meseci borave u Centru za azil u Sjenici, su saslušani od strane ovlašćenog službenika Kancelarije za azil po njihovom zahtevu za azil u Republici Srbiji i trenutno čekaju konačnu odluku. Često tražioci azila iz Iraka traže azil zbog straha od progona od strane Islamske države, ili zbog staha od progona zbog svoje nacionalnosti/etničke pripadnosti s obzirom da su neki kao Kurdi bili direktne mete pripadnika Islamske države.

milsjmal
Dvojica tražilaca azila, koji su smešteni u Centru za azil u Tutinu, su podneli zahtev za azil u Republici Srbiji, kao apatridi, odnosno lica bez državljanstva. Pravnici Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila su navedenim tražiocima azila tokom prethodnih meseci pružili pravnu pomoć u azilnom postupku ali i pokušavajući da utvrde sve potrebne informacije i poreklo i poslednje prebivalište tražilaca azila.

miltutma

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti usvojila pritužbu APC/CZA protiv Vojvođanske banke a.d. Novi Sad

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje u postupku povodom pritužbe NVO „Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA" iz Beograda, da je Vojvođanska banka a.d. Novi Sad diskriminisala tražioce azila i izbegla lica u pružanju javnih usluga i dala je preporuku da banka ubuduće bez razlike pruži uslugu svim klijentima pod jednakim uslovima.

Pritužba protiv Vojvođanske banke a.d. Novi Sad je podneta s obzirom da je prilikom pružanja usluge transfera novca MoneyGram od tražilaca azila i drugih izbeglih lica banka tražila ispunjenje uslova koje inače ne traži od drugih stranih državljana, te je odbila da izvrši uslugu transfera novca ovim licima čime ih je stavila u nejednak položaj u odnosu na druge strane državljane.

apc

اِقرأ المزيد: Poverenica za zaštitu ravnopravnosti usvojila pritužbu APC/CZA protiv Vojvođanske banke a.d. Novi...

PREKRŠAJNI APELACIONI SUD DONEO PRVU OSLOBAĐAJUĆU PRESUDU: Tražilac azila iz Avganistana nije odgovoran za ilegalni prelazak državne granice

Prekršajni Apelacioni sud, dana 16.01.2015. godine, usvojio je žalbu Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA i oslobodio odgovornosti tražioca azila iz Avganistana za ilegalni prelazak državne granice Republike Srbije.

Ovo je primer dobre prakse Apelacionog suda da na pravilan način razume i primeni Zakon o azilu Republike Srbije i Ženevsku konvenciju o statusu izbeglica koju je Republika Srbija ratifikovala i oslobodi od prekršajne odgovornosti tražioca azila zbog prelaza državne granice na nedozvoljen način i bez identifikacionih isprava.

Naime, članom 8. Zakona o azilu i članom 31. Ženevske konvencije o statusu izbeglica iz 1951. godine, propisano je načelo nekažnjavanja za nezakonit ulazak i boravak izbeglica odnosno lica koja traže azil, pod uslovom da bez odlaganja podnesu zahtev za dobijanje azila i pruže valjano obrazloženje za svoj nezakonit ulazak ili boravak.

اِقرأ المزيد: PREKRŠAJNI APELACIONI SUD DONEO PRVU OSLOBAĐAJUĆU PRESUDU: Tražilac azila iz Avganistana nije...

USTAVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE DONEO PRVU ODLUKU: LICU KOJE TRAŽI AZIL POVREĐENO PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE

Ustavni sud Republike Srbije na sednici Velikog veća održanoj dana 30.10.2014. godine, usvojio je ustavnu žalbu Centra za zaštitu i pomoć tražilaca azila APC/CZA izjavljenu u korist tražioca azila i utvrdio da je Upravni sud Republike Srbije povredio pravo na pravično suđenje iz člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Ustavni sud Republike Srbije doneo je odluku kojom je utvrdio da je licu koje traži azil u Republici Srbiji povređeno pravo na pravično suđenje zajamčeno članom 32. stav 1. Ustava Republike Srbije, poništio presudu Upravnog suda i odredio Upravnom sudu da donese novu odluku o tužbi tražioca azila podnetoj protiv Komisije za azil.

Ovo je prvi slučaj da je Ustavni sud Republike Srbije doneo odluku o usvajanju ustavne žalbe lica koje traži azil u Republici Srbiji. Ustavni sud Republike Srbije utvrdio je da u obrazloženju prvostepenog rešenja nisu navedeni ustavnopravno prihvatljivi razlozi za ocenu da tražilac azila nije lice kome se može dodeliti subsidijarna zaštita, što nije ispravljeno ni pred drugostepenim organom, kao ni Upravnim sudom Republike Srbije koji je u osporenoj presudi prihvatio kao pravilnu ocenu drugostepenog organa, ne dajući za to nikakve nove razloge.

logoapc

 

APC/CZA pravni tim omogućio da 25 sirijskih izbeglica na jugu Srbije ostvari pravo na azil

Dana 26.10.2014. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava granične policije uhvatila je 79 sirijskih izbeglica u ilegalnom prelasku državne granice. Od 79 sirijskih izbeglica njih 25 se obratilo Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA sa namerom da traži azil i zatražilo pomoć u ostvarivanju tog prava. APC/CZA pravni tim je u dvonedeljnoj akciji na jugu Srbije, omogućio da navedena lica izraze nameru da traže azil te da im se izda potvrda o izraženoj nameri za azil i da se upute u najbliži Centar za azil u kojem bi bili smešteni.

U ovoj akciji Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA je delovao uz svesrdnu podršku Mreže odbora za ljudska prava CHRIS i Inicijative mladih za ljudska prava.

pic1 - Copy

Još jedan Sirijac dobio azil u Srbiji

Još jedno lice iz Sirije je u julu mesecu 2013. godine dobilo azil u Srbiji. I ovaj put, kao i u svim prethodnim slučajevima kada je dodeljivan azil u Srbiji, Sirijca je zastupao Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA).

Muktar je napustio svoju zemlju kao simpatizer opozicije, a njegova porodica se raselila po susednim arapskim zemljama. Samo je on uspeo da dođe do Srbije, dok su mu se brat, otac, ujaci razišli po zemljama u regionu u kom se Sirija nalazi.

اِقرأ المزيد: Još jedan Sirijac dobio azil u Srbiji

Sirijac dobio azil u Srbiji

IZVOR: B 92   30.jun 2013.

Republika Srbija je stavila pod zaštitu jednog sirijskog državljanina, koji je napustio svoju zemlju da bi sačuvao svoj život i ovde dočekao bolje sutra. U postupku za dobijanje statusa Sirijca je zastupao i pomoć mu pružao Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila.

Hasanu je Srbija dobro poznata. Ovuda je prolazio putujući po Evropi, a nekoliko puta je ponovo posetio, stekao prijatelje i naučio srpski jezik. Siriju je konačno odlučio da napusti kada je sukob države i pobunjenika prerastao u rat, a rat prerastao u pokolj civila.

اِقرأ المزيد: Sirijac dobio azil u Srbiji

Dobra praksa Prekršajnog apelacionog suda: usvojene žalbe tražilaca azila na odluke prekršajnih sudova

Prekršajni apelacioni sud do sada je usvojio sve žalbe Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA izjavljene u korist tražilaca azila, okrivljenih za ilegalni prelazak državne granice.

Član 8. Zakona o azilu i člana 31. Ženevske konvencije o statusu izbeglica propisuju načelo nekažnjavanja za nezakonit ulazak ili boravak lica koja traže azil, odnosno izbeglica koje dolaze sa teritorije gde su njihov život ili sloboda u opasnosti, pod uslovom da se odmah prijave vlastima i izlože razloge svog bespravnog ulaska ili prisustva.

Imajući u vidu navedene pozitivne propise, Prekršajni apelacioni sud je do sada usvojio sve žalbe tražioca azila u Republici Srbiji, ukinuo presude prvostepenih sudova kojim su oglašeni odgovornim za ilegalan prelazak državne granice i vratio predmete na ponovni postupak kako bi se tačno utvrdilo činjenično stanje i pravilno primenio član 8. Zakona o azilu i član 31. Ženevske konvencije o statusu izbeglica.

images

Dodeljeni prvi azili u obimu izbegličke zaštite u Srbiji

Dana 21.12.2012.godine, dostavljena su pravnoj službi Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA), rešenja Odseka za azil, Odeljenja za strance, Uprave granične policije RS, br. 03/9-26-17/12, 03/9-4-26-2326/11 i 03/9-26-2324/11, kojima je dodeljen izbeglički status jednom Egipćaninu i dvojici Libijaca, azilantima koji su u Srbiji podneli zahteve za azil 2012. godine. Od početka funkcionisanja azilnog sistema u Srbiji, ovo su prve odluke o dodeli azila u obimu izbegličke zaštite. U svim postupcima u Srbiji i u postupcima po zahtevima za azil, ova lica su zastupali pravnici Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, kao njihovi punomoćnici.

Pozdravljamo donošenje ovih odluka kao početak dobre prakse i svestranog sagledavanja i utvrđivanja razloga za azil u konkretnim slučajevima i dosledne primene domaćih i međunarodnim pravila u ovoj oblasti.

Takođe, očekujemo odgovarajuće angažovanje nadležnih organa u pogledu aktivnosti na rešavanju pitanja koja se tiču integracije lica kojima je dat azil u Republici Srbiji.

PREKRŠAJNI APELACIONI SUD usvojio 4 žalbe APC/CZA - izbeglicama iz Somalije povređeno pravo na prevođenje

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA izjavio je žalbe na 4 presude Prekršajnog suda u Senti, odeljenje u Kanjiži kojima su somalijske izbeglice u Republici Srbiji osuđene zbog ilegalnog prelaska državne granice.

slepa pravda

Prekršajni apelacioni sud, odeljenje u Novom Sadu, rešavajući po žalbama izjavljenim od strane APC/CZA, ukinuo je presude prvostepenog suda zbog bitne povrede odredaba prekršajnog postupka i vratio ih prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. Utvrđeno je da je učinjena bitna povreda odredaba prekršajnog postupka imajući u vidu da okrivljeni nisu poučeni o pravu na upotrebu jezika pa im je na taj način uskraćeno pravo da u prekršajnom postupku upotrebljavaju svoj jezik i da na svom jeziku prate tok postupka. Prekršajni sud u Senti, odeljenje u Kanjiži je postupajući kao prvostepeni organ uskratio pravo okrvljenim državljanima Somalije, koji ne razumeju srpski jezik, niti jezik koji je u službenoj upotrebi u sudu, da tok prekršajnog postupka prate preko prevodioca za somalijski jezik i da u tom postupku upotrebljavaju svoj jezik.

ps


Prekršajni apelacioni sud, odeljenje u Novim Sadu, takođe je konstatovao da je pravo na prevođenje povređeno i na načih što je odbrana okrivljenih državljana Somalije, data u prisustvu fizičkog lica, prevodioca za engleski jezik, koji prevodilac nije određen sa liste zvaničnih sudskih prevodilaca.

APC/CZA ističe da je saslušanjem okrivljenih izbeglica iz Somalije bez prevodioca za jezik koji razumeju grubo povređeno pravo na pravično suđenje zajemčano članom 32. Ustava Republike Srbije i članom 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Izvanredan uspeh pravnog tima APC/CZA u 2015. godini

APC/CZA u brojkama: Pravni tim Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA ostvario je izvanredne rezultate u 2015. godini u zastupanju tražilaca azila u Republici Srbiji i pravno asistirao više od 140 000 ljudi.

Čak 89% svih izjavljenih žalbi Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA je usvojeno u postupcima azila u 2015. godini, dok je 80% svih podnetih tužbi usvojeno od strane Upravnog suda Republike Srbije u 2015. godini.
logo

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA je u 2015. godini omogućio 15 azila, od čega je za 10 u obimu izbegličke zaštite dok je 5 ljudi dobilo azil u obimu subsidijarne zaštite u Republici Srbiji.

Bravo za APC/CZA pravni tim na ostvarenim rezultatima u omogućavanju tražiocima azila i izbeglicama u Republici Srbiji da ostvare svoja Ustavom i zakonom zagarantovana prava, kao i težnjama da postupak azila u Republici Srbiji bude fer i pravičan!

POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI: Bimbo Mihalj i opština Kanjiža diskriminisali tražioce azila

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije doneo je mišljenje u postupku povodom pritužbe Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila iz Beograda, da su Bimbo Mihalj, predsednik opštine Kanjiža i opština Kanjiža, diskriminisali tražioce azila u Republici Srbiji, izjavama koje je Bimbo Mihalj dao 12. avgusta 2015. godine u prostorijama opštine Kanjiža, povodom izbeglica koje borave na teritoriji Republike Srbije i opštine Kanjiža.

Mišljenje Poverenika za zaštitu ravnopravnosti je da su izneti stavovi uznemirujući i ponižavajući i da se njima vređa dostojanstvo izbeglica. Bimbu Mihalju i opštini Kanjiža data je preporuka da upute javno izvinjenje zbog izjava o izbeglicama, koje će objaviti na internet prezentaciji opštine Kanjiža, kao i da ubuduće ne daju, odnosno ne objavljuju izjave kojima se vređa dostojanstvo i podržavaju predrasude prema izbeglicama, te da svojim postupanjem doprinose smanjenju ksenofobije, rasizma i diskriminacije i povećanju tolerancije prema izbeglicama.

اِقرأ المزيد: POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI: Bimbo Mihalj i opština Kanjiža diskriminisali tražioce azila

KRIVIČNA PRIJAVA I PRITUŽBA: APC/CZA podneo krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu i pritužbu Poverenici za zaštitu ravnopravnosti protiv Bimba Mihalja, predsednika opštine Kanjiža

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) podneo je 14.08.2015. godine krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Subotici zbog izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i rasne i druge diskriminacije kao i pritužbu Poverenici za zaštitu ravnopravnosti zbog govora mržnje i teškog oblika diskriminacije, protiv Bimba Mihalja, predsednika opštine Kanjiža.

Nakon izjave u kojoj je predsednik opštine Kanjiža Bimbo Mihalj izbeglice sa Bliskog Istoka i iz Afrike, koje prolaze kroz Kanjižu, između ostalog opisao kao one koji "ne poseduju najosnovnije elemente opšte inteligencije i kulture" i pozvao građane Kanjiže na samopomoć, Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA je Višem javnom tužilaštvu u Subotici podneo krivičnu prijavu zbog izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i rasne i druge diskriminacije.

Obraćajući se širokom auditorijumu Bimbo Mihalj je na konferenciji za novinare 12. avgusta 2015. godine u prostorijama opštine Kanjiža, koja je između ostalog istog dana emitovana u udarnom terminu, u emisiji "Sučeljavanje", na RT Vojvodina, zloupotrebio javni prostor 
iskazujući otvorenu netrpeljivost prema ljudima koji beže od rata i čak uputio poziv građanima opštine da se ujedine rečima: "U ime lokalne samouprave Kanjiža apelujem na građane da budu spremni! Budite spremni za onaj slučaj kada ćemo vas zamoliti da izrazite svoje nezadovoljstvo zajedno sa nama!".

Ova izjava je već sutradan objavljena na zvaničnoj internet stranici opštine Kanjiža kao stav lokalne samouprave, što dokazuje da je u pitanju namera da se kod građana Kanjiže izazove strah i nepoverenje, te izazove netrpeljivost prema ljudima koji su u nevolji a samom igrom slučaja borave u njihovom gradu.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) se povodom pomenutih izjava predsednika opštine Kanjiža Bimba Mihalja obratio i Poverenici za zaštitu ravnopravnosti zbog otvorenog govora mržnje i teškog oblika diskriminacije uperenog prema izbeglim licima koja borava na teritoriji Republike Srbije.

Potpuno je neprihvatljivo da predstavnik jedinice lokalne samouprave u našoj zemlji neguje diskriminatorne prakse i stavove i daje izjave koje odgovaraju izjavama koje su pokrenule progon Jevreja, Roma i drugih u dvadesetom veku i na taj način izaziva i raspiruje nacionalnu, rasnu i versku mržnju prema izbeglicama, podstičući diskriminaciju i šireći ksenofobiju i predrasude u našem društvu. 

Pravno savetovanje u centrima za azil

U okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji finansiraju Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije, Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) pruža informacije i pravnu pomoć tražiocima azila u svim centrima za azil. Redovno tim pravnika zastupa tražioce azila smeštene u Banji Koviljači, Tutinu, Sjenici, Krnjači i Bogovađi u svim fazama azilnog postupka.

05

VIŠE FOTOGRAFIJA POGLEDAJTE U GALERIJI.

Spajanje porodice malog avganistanskog dečaka koji je boravio u Srbiji

Posle pronalaženja na granici sa Mađarskom, avganistanski dečak koji je bio sam bez pratnje roditelja, smešten je uz asistenciju policije, Centra za socijalni rad Subotica u subotički centar za prihvat maloletnika Kolevka, a potom upućen u Zavod za vaspitanje dece i omladine u Beogradu.

Staratelji u Subotici su pravovremeno prepoznali njegov ugrožen položaj i nameru da traži azil, pa su uz asistenciju Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila zatražili azil i dete uključili u legalne azilne tokove i proceduru.
Dete je posle boravka u Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Beogradu bilo smešteno u Centar za azil u Banji Koviljači, da bi po koordiniranju sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, Upravom centra za azil Banja Koviljača, bilo spojeno sa roditeljima koji su vraćeni iz Mađarske. Detetu je sve vreme boravka u Srbiji bila pružana pravna i psihosocijalna podrška Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.

 02

VIŠE FOTOGRAFIJA POGLEDAJTE U GALERIJI.

Pravno savetovanje tražilaca azila

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) u okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji finansira Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije, pruža informacije i pravnu pomoć tražiocima azila u Banji Koviljači, Bogovađi, Beogradu, Krnjači, Sjenici i Tutinu.

APC/CZA tokom redovnih poseta centrima za azil informiše tražioce azila o azilnoj proceduri, njihovim pravima i obavezama, zastupa ih u azilnom i drugim postupcima.

Sedmoro ljudi je dobilo azil a očekuje se još izbegličkih zaštita u skorijem roku.

j43

Više fotografija sa pravnog savetovanja na terenu, pogledajte u galeriji.

أنت هنا: Početna strana