POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Jeremić: Broj migranata u porastu

IZVOR: RTS   15. jul 2013.

Broj migranata je u porastu budući da je globalizacija dovela do nove ere mobilnosti, ali migracije ne smeju da povećavaju nejednakost među ljudima i državama, poručio je predsednik Generalne skupštine UN Vuk Jeremić.

U sklopu pripremnih aktivnosti za dijalog na visokom nivou o Međunarodnoj migraciji i razvoju koji će biti održan 3. i 4. oktobra 2013.godine, Jeremić je 15. jula 2013.godine održao neformalnu diskusiju na tu temu sa predstavnicima nevladinih organizacija, civilnog društva i privatnim sektorom u sedištu UN.

Vuk-Jeremic
                 Predsednik Generalne skupštine UN - Vuk Jeremić

"Mnogi migranti postaju žrtve zlostavljanja i eksploatacije od strane krijumčara ljudima ili se suočavaju sa diskriminacijom, ksenofobijom i rasizmom, kao i sa radnim, zdravstvenim i stambenim uslovima koji su za svaku osudu", upozorio je Jeremić.

Broj migranata je u porastu budući da je globalizacija dovela do nove ere mobilnosti i u poslednjoj deceniji se ukupan broj migranata u svetu popeo sa 150 na 214 miliona, dodao je Jeremić.

Jedna trećina migranata, kako je napomenuo, završi u razvijenim zemljama, druga trećina odlazi iz jedne zemlje u razvoju u drugu, a preostali iz razvijenih zemalja u zemlje u razvoju.

"Istraživanja pokazuju da imigranti značajno doprinose ekonomskom razvoju zemalja u koje odu, ali i da zemlje njihovog porekla ostaju osiromašene za njihov doprinos", naveo je Jeremić.

S druge strane, podsetio je, podaci Svetske banke, pokazuju da doznake koje migranti šalju kući više nego tri puta prevazilaze sumu zvanične razvojne pomoći.

"Takav trend jasno pokazuje da se sa porastom migranata povećava prosperitet zemalja u koje oni odlaze, odnosno da raste siromaštvo u državama koje napuštaju", upozorio je Jeremić.

Jeremić zato ukazuje da su UN stvorile agencije koje se bave mnogim globalnim pitanjima ali da ne postoje međunarodni mehanizmi za regulisanje tokova migracije i rešavanje tog pitanja koje suštinski utiče na budućnost svih zemalja u svetu.

Zbog toga bi, istakao je, članice UN trebalo da započnu rad na stvaranju osnove za koordinaciju po pitanju migracije koje je srž održivog razvoja, kao i da obezbede da "migracija ne postane igra dobitnika i gubitnika gde napredak jedne zemlje koči napredak druge".

You are here: RS Asylum Commission Vesti Jeremić: Broj migranata u porastu