POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Related Links

Department of the Interior - http://www.mup.sr.gov.rs/

Commissariat for Refugees of the Republic of Serbia - http://www.kirs.gov.rs

ECRE - http://www.ecre.org/

HUDOC - http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc

Asylum Serbia - http://www.azilsrbija.rs/

Asylum Serbia on Facebook - https://www.facebook.com/AzilUSrbiji

Asylum Serbia on Twitter - https://www.twitter.com/APC_CZA

Health care in Bogovadja - http://www.azilbogovadja.rs/

Health care in Bogovadja on Facebook - https://www.facebook.com/ZdravljeBogovadja

You are here: Related Links