POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Loznički lekari reaguju brzo i savesno

Prema do sadašnjim iskustvima, lozničke zdravstvene ustanove reaguju brzo i odgovorno u situacijama kada ih tražioci azila kontaktiraju, a u pitanju su hitne medicinske intervencije. Od 2008. godine do danas svedoci smo rapidnog povećanja broja tražilaca azila u našoj zemlji što ujedno ukazuje i na povećan broj zdravstvenih problema i zdravstvenij intervencija koje se tiču ove grupe ljudi. Imajući u vidu da su azilanti većinom smeštani u centrima za azil i u njihovoj okolini, zdravstvene ustanove u tim oblastima su bile nadležne i reagovale u ovakvim slučajevima. Do sada, posebno se mora istaći spremnost i požrtvovanost lozničkih bolnica da svakom životno ugroženom čoveku pomognu u čemu ih do sada nisu sprečile ni jezičke ni kulturološke barijere. Tražioci azila ne retko, zbog neodložnih i hitnih zdravstvenih problema, bivaju upućivani u zdravstvene ustanove u Beogradu gde im se pruža zdravstvena zaštita u posebno komplikovanim i urgentnim slučajevima.

Posebno je ilustrativan slučaj sredjnovečne Avganistanke koja je zbog krvarenja i problema sa matericom izgubila veliku količinu krvi kada je hitno primljena na ginekološko odeljenje Lozničke bolnice. Pored straha i prvobitnog odbijanja da se podvrgne pregledu, Avganistanku je osoblje bolnice motivisalo i podstaklo da se podvrgne pregledu kakav do sada nikad nije imala, a koji je predstavljao znatan stres za nju pored nestanka sopstvenog deteta na putu ka Srbiji. Osoblje bolnice je uz asistenciju našeg Centra i zaposlenih Centra za azil u Banji Koviljači, uspelo da ženu pregleda i izvrši hitnu hiruršku intervenciju kako bi se sprečila smrt usled velikog gubitka krvi. Samo uz požrtvovani stav doktora i njihovo insistiranje da se žena pregleda i da po svaku cenu ostane u bolnici i nikako je ne napušta, sprečen je gubitak jednog ljudskog života.

You are here: RS Asylum Commission Vesti Loznički lekari reaguju brzo i savesno