POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Government: Temporary accommodation for asylum seekers in Obrenovac

Source: Večernje novosti 25.November  2013.

On November 25th, 2013, Serbian government designated a facility in Obrenovac in the Poljacki kraj bb – Usce street to serve for temporary accommodation and provision of basic living conditions for persons seeking asylum in Serbia, until the former military complex – barracks "Mala Vrbica" in Mladenovac is put into operation and completely converted into an asylum centre.

According to the Government Office for Cooperation with the media, at today's session , the government tasked the Commissariat for Refugees and Migration to provide a temporary accommodation and basic living conditions for persons seeking asylum in Serbia in the Obrenovac facility.

 

You are here: RS Asylum Commission Vesti Government: Temporary accommodation for asylum seekers in Obrenovac