POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Policija na visini svojih zadataka

Početkom primene novog Zakona o azilu u aprilu 2008. godine, formirana je Kancelarija za azil koja je organizaciona jedinica MUP-a Republike Srbije, i koja odlučuje u prvom stepenu o zahtevima tražilaca azila u Republici Srbiji. Iako je ovo novina, iako je u toku izgradnja azilnog postupka u našoj zemlji, i pored određenih tehničkih problema pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova koji rade na ovim poslovima pokazali su izuzetno visok nivo saradnje i kooperacije kako sa UNHCR-om tako i sa Centrom za zaštitu i pomoć tražilaca azila.

Naime, od prvog momenta stupanja na našu teritoriju, tražioci azila najčešće dolaze u kontakt sa policijom, pa potom i sa pripadnicima Kancelarije za azil. Prema dosadašnjem iskustvu, postupanje pripadnika policije sa tražiocima azila bilo je na zavidnom nivou, a nekolicina nepravilnosti je brzo otklonjena.Činjenica da pripadnici policije brzo uočavaju nepravilnosti, a koje su najčešće rezultat tehničke prirode, a ređe neiskustva i neznanja, govore u prilog činjenici da je srpska policija svesna svoje uloge u azilnom postupku i da teži izgradnji pravno perfektnog postupka, uz maksimalno poštovanje ljudskih prava tražilaca azila i to od prvog momenta njihovog dolaska u našu zemlju, pa sve do okončanja azilnog postupka.

 

You are here: RS Asylum Commission Vesti Policija na visini svojih zadataka