POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Azilni kutak o vrednostima i životu u različitim kulturama sa maloletnicima bez pratnje

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) već godinama koristi koncept Azilnog kutka kao mesta susreta lokalne i azilne populacije. To je kontekst u kojem se stvaraju osnove za uspostavljanje interkulturalnog dijaloga.

U Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Beogradu je 10. avgusta organizovana diskusija u kojoj su učestvovali maloletnici bez pratnje poreklom iz Avganistana i Pakistana i volonteri APC/CZA koji su živeli u različitim kulturama a potiču iz Srbije ili trenutno žive u Srbiji. Tema sesije bile su vrednosti koje nosimo iz porodice kao i saveti i bitne osobe koje upoznajemo živeći u različitim kulturološkim kontekstima.

DSC 0457

Šta smo naučili tokom života u Kanadi, Ugandi, Siriji, Pakistanu, Americi, Švedskoj, Srbiji, Francuskoj i Norveškoj, ko su osobe koje su nam bile uzori i kako se suočavamo sa izazovima života u novim kulturama su teme koje su povezale ove mlade ljude.

Maloletnim dečacima koji putuju sami iz Avganistana i Pakistana a trenutno žive u Srbiji predstavljena su pozitivna iskustva mladih koji žele da pomognu izbeglicama a i sami su se svojom voljom ili ne našli u situacijama kada je bilo teško uklopiti se u novu sredinu.

DSC 0463

Jedan trinaestogodišnjak je ipak na kraju rekao - Išli ste na različita mesta - Sirija, Uganda, Pakistan - a niko ipak nije otišao u Avganistan.

Radionica je realizovana u okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji finansiraju Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije.

You are here: Activities with the unaccompanied minors Azilni kutak o vrednostima i životu u različitim kulturama sa maloletnicima bez pratnje