POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Grupna psihološka savetovanja sa maloletnicima u ZVDO

Psiholozi i pedagozi Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) redovno realizuju psihosocijalne aktivnosti – kulturološka savetovanja i individualna i grupna psihološka savetovanja sa maloletnicima bez pratnje koji su smešteni u Zavodu za vaspitanje dece i omladine Beograd (ZVDO). Psihosocijalne aktivnosti u ZVDO realizuju se u okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji finansiraju Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom.

domp

Dana 11.04.2016. godine u okviru grupnog psihološkog savetovanja sa decom koja dolaze iz Pakistana i Avganistana razgovarano je o emocijama i načinima reagovanja u konfliktnim situacijama, kao i pronalaženju novih i efikasnijih načina rešavanja konflikata.

You are here: Activities with the unaccompanied minors Grupna psihološka savetovanja sa maloletnicima u ZVDO