POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Rad sa decom bez pratnje u ZVDO

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) u okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji finansiraju Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom pored redovnih pravnih savetovanja, realizuje sa decom bez pratnje smeštenom u Zavodu za vaspitanje dece i omladine Beograd (ZVDO) kulturološka savetovanja kao i individualna i grupna psihološka savetovanja. Sve ove aktivnosti usmerene su na svako pojedinačno dete, pri čemu se uvažava njegova individualna specifičnost, kao i specifičnost kulture iz koje dolaze.

domm
U jednoj od takvih aktivnosti koja je bila kreativnog karaktera deca koja dolaze iz Pakistana i Avganistana su imala priliku da prave i oslikavaju priveske različitih oblika i boja koje su kasnije poklanjali jedni drugima, ali i vaspitačima i pedagozima koji svakodnevno rade sa njima.

You are here: Activities with the unaccompanied minors Rad sa decom bez pratnje u ZVDO