POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Ilegalce prevoze preko Hrastovače i Čikerije

IZVOR: Subotica.com 16. 05.2014.

Da je krijumčarenje ljudi, pre svega ilegalaca iz Sirije i Avganistana, ali i sa Kosova i Metohije, preko granice sa Mađarskom i dalji transport ka zapadnim zemljama, više nego unosan posao, dokazuje i hapšenje organizovane kriminalne grupe sredinom maja 2014. godine, čiji su članovi uglavnom iz Subotice, a koji su zaradili desetine hiljada evra za pethodnih nekoliko meseci.

Prema informacijama do kojih smo došli, za ilegalni prelaz državne granice najviše se koriste pogranični delovi koji su pod šumom, odnosno oko novog graničnog prelaza Bački vinogradi, zatim šuma Hrastovača, pored lovišta na obodu Makove sedmice, kao i Čikerija, severozapadno od Subotice.

"Ranije nije bilo toliko organizovanih grupa, jer je ilegalcima bilo dovoljno da pređu državnu granicu i u Mađarskoj zatraže azil. Međutim, od prvog avgusta 2013. godine, Mađarska je drastično pooštrila proceduru dobijanja azila, pa je mađarska policija najveći broj onih koji nelegalno pređu granicu vraćala nama. Iz tog razloga i mi smo napravili bazu podataka i one za koje se ispostavi da su u više navrata pokušavali da pređu u Evropsku uniju smo deportovali u zemlje iz kojih su došli u Srbiju" priča izvor iz Granične policije.

Upravo ta činjenica je dovela do povećanog broja formiranja organizovanih grupa koje se bave krijumčarenjem ljudi.

" Do tada im nisu ni trebali vodiči. Dovoljno je bilo da autoputem dođu do blizine granice i na određenim mestima je pređu ilegalno i zatraže azil. Međutim, sada je situacija potpuno drugačija. Članovi organizovanih grupa već u kampovima sa azilantima iz evroazijskih zemlja u Grčkoj stupaju u kontakt sa onima koji žele da se dokopaju zapadne Evrope. Potom sledi tranzit preko Makedonije, koja se u velikoj meri i ne trudi da ih zaustavi, i dolazak na sever Srbije. Tada se povezuju sa kolegama iz Mađarske, koji ih čekaju kod određenog graničnog kamena, bukvalno pretovaraju azilante u drugo vozilo, koje ih uglavnom vozi direktno u Austriju, Nemačku ili neku od drugih zapadnih zemalja "dodaje izvor iz Pogranične policije.

Za ovu uslugu, članovi organizovanih grupa uzimaju u proseku između 1 000 i 2 000 evra po osobi, u zavisnosti od odredišta. Sa druge strane, oni koji nemaju da plate tu cifru, uglavnom koriste lokalne Rome, pre svega iz Horgoša, koji im za 10 ili 20 evra pokažu mesto gde ilegalno mogu preći u Mađarsku, pa se dalje snalaze sami.

Vous êtes ici : O APC/CZA Vesti Ilegalce prevoze preko Hrastovače i Čikerije