POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Izveštaj MUP-a Austrije o migratornim rutama

IZVOR: B92   13.avgust 2013.

Rute za prebacivanje ilegalnih migranata u zemlje EU se sve više preusmeravaju na istok Evrope, ukazuje izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova Austrije.

Istražitelji posebnu pažnju obraćaju na Suboticu i centre za azilante u Srbiji, odakle srpske kriminalne organizacije prebacuju ilegalne migrante.

Broj osoba koje su ilegalno ušle u Austriju, odnosno koje su ilegalno prebačene u zemlju 2012.godine, u poređenju sa 2011. godinom je porastao za pet odsto na oko 22.000 ilegalnih migranata.

Istovremeno je zabeležen pad kod hapšenja osoba koje se bave prebacivanjem ilegalnih migranata, a ujedno je došlo do dramatičnog preusmeravanja ruta za prebacivanje ilegalnih migranata preko istoka Evrope.

To su glavni zaključci izveštaja o ilegalnim migrantima za 2012.godinu koji je trebalo već da bude objavljen, ali se još uvek drži dalje od javnosti, kako tvrdi bečki dnevnik "Kurir", zbog uzavrelih strasti u Austriji posle proterivanja osmorice Pakistanaca koji su se borili štrajkom glađu za bolje uslove za azilante.

Do sada je glavna ruta za prebacivanje ilegalnih migranata u zapadnu Evropu išla preko Italije - 40 odsto ilegalnih migranata je prebačeno preko te zemlje u Austriju.

Na drugom mestu je ruta preko Mađarske (25 odsto), za koju su analitičari Savezne kriminalističke službe utvrdili da je usledilo značajno preusmeravanje na ovu rutu.

Naime, broj ilegalnih migranata koji su prebačeni preko Italije smanjio se za jednu trećinu, a istovremeno je povećan broj prebačenih preko Mađarske za 40 odsto.

Policija u Austriji je zabeležila i smanjenje broja hapšenja osoba koje se bave prebacivanjem ilegalnih migranata sa 288 na 235.

To smanjenje pukovnik bečke policije Geralrd Tacgern smatra uspehom, jer je to, kako navodi, rezultat pojačane saradnje sa mađarskim vlastima uz čiju pomoć je uspelo da se veći šefovi organizacija uhapse u inostranstvu, pošto su se oni nalazili na spoljnim granicama Šengena prema Mađarskoj i Rumuniji.

Posebno na meti policije se nalaze, kako navodi "Kurir", gradovi u Srbiji kao što su Subotica i srpski centri za azilante Banja Koviljača i Bogovađa. Tamo, dodaje list, kampuju u šumama i napuštenim kućama na hiljade ilegalnih migranata, koji više meseci čekaju na dalji transport.

Oni dolaze preko Turske i Grčke i predstavljaju neiscrpan izvor prihoda srpskim bandama koje se bave prebacivanjem ilegalnih migranata, tvrdi bečki dnevni list "Kurir" uz konstataciju da je otvoreno pitanje što to srpska politika dozvoljava.

Akcije protiv ovih bandi vodi jedinica policije Soko Sid u Ajzenštatu, a zapadnu granicu ka Češkoj kontroliše Soko zapad sa sedištem u Sankt Peltenu.

Izveštaj navodi da su ilegalni migranti pretežno iz Avganistana, Pakistana i Čečenije, a da su lica koja ih prebacuju po običaju pripadnici njihovog naroda. Izuzetak su Kinezi koje prebacuju Vijetnamci, a sirijske izbeglice prebacuju turske organizacije.

Izbeglice su prenele da su za prebacivanje u Evropu plaćale između 2.500 i 4.000 evra, kao i da im se tokom puta često traže dodatan novac, tako da ukupni troškovi mogu dostići do 10.000 evra.

Vous êtes ici : O APC/CZA Vesti Izveštaj MUP-a Austrije o migratornim rutama