POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

APC-MUP-UNHCR na jugu Srbije

Krajem aprila 2009. godine, predstavnici Centra za zaštitu i pomoć tražilaca azila su učestvovali u trodnevnom obilasku granica, a koje je u saradnji sa MUP-om Republike Srbije, organizovao UNHCR. Cilj obilaska graničnih prelaza na jugu Srbije bio je postizanje konstruktivnih dogovora o poboljšanju dalje saradnje , usaglašavanju stavova i iznalaženju novih rešenja, a sve u vezi kontrole granica, kao i postupanju ovlašćenih lica sa licima koji su potencijalni tražioci azila u našoj zemlji.Činjenica da najveći broj ilegalnih migranata i tražioca azila upravo u Republiku Srbiju ulazi na granici sa Makedonijom i preko administrativne granice sa Kosovom i Metohijom, kako na legalnim tako i preko ilegalnih graničnih prelaza, ukazuje na potrebu bolje kontrole istih, kao i na potrebu registrovanja i sprovođenja određenih zakonom propisanih procedura prema pomenutim licima.

Prilikom ovog trodnevnog putovanja posećena je policijska uprava u Vranju, granični prelaz u Preševu i regionalni Koordinacioni centar, kojom prilikom su pripadnici granične policije izložili trenutnu situaciju, probleme kao i potencijalne potrebe. Akcenat je pre svega stavljen na tražioce azila poreklom iz Avganistana koji, iz Grčke preko Makedonije, na razne načine prelaze granicu naše zemlje.Takođe niz razgovora je vođen i sa predstavnicima pravosudnih organa, pre svega sa sudijama za prekršaje u Preševu i Leskovcu, kojom prilikom je najviše bilo reči o procesuiranju i postupanju sa tražiocima azila, a pre svega poštujući Konvenciju o izbeglicama iz 1951 godine, kao i pozitivno pravo naše Republike. Pored različitih stavova i mišljenja, ovaj put je urodio plodom, jer su formirani zajednički stavovi o daljem postupanju sa budućim tražiocima azila, uz maksimalno poštovanje njihovih ljudskih prava.

Vous êtes ici : O APC/CZA Vesti APC-MUP-UNHCR na jugu Srbije