POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Susret sa Komesarom za ljudska prava Saveta Evrope

Thomas HammarbergSusret sa Komesarom za ljudska prava Saveta Evrope g-dinom Thomasom Hammarbergom, koji je u Srbiju doputovao istog dana u zvaničnu posetu a povodom rada na sastavljanju i izradi izveštaja o ljudskim pravima u Srbiji za 2008.godinu.
Predstavnici Centra za zaštitu i pomoć tražilaca azila (APC-CZA) su ovom prilikom, u razgovoru sa g-dinom Hammarbergom, komesara upoznali sa situacijom na polju azila u Srbiji, sa napretkom postignutim od 1.aprila 2008.godine,sa procesom razvijanja i učvršćivanja azilnih institucija u zemlji, sa brojem tražilaca azila i ostalim statističkim podacima vezanim za period od početka primene novog Zakona o azilu.

Takodje, APC-CZA je je izneo sopstvena zapažanja i tok sopstvenih budućih aktivnosti u cilju razvijanja i unapređenja azila u Srbiji, ponovivši još jednom ono što je APC-CZA i izneo u izveštaju o stanju ljudskih prava u oblasti azila u Srbiji 2008. Savetu Evrope. -da postoji izuzetno pozitivian i siguran trend razvijanja i unapređivanja oblasti azila i azilne situacije u Srbiji.
Na ovom sastanku prisustvovali su i predstavnici nekoliko najpoznatijih lokalnih humanitarnih organizacija koji su iznelli svoja zapažanja i komentare vezane za sopstvena konkretna polja delovanja u našoj Republici.

 

Vous êtes ici : O APC/CZA Vesti Susret sa Komesarom za ljudska prava Saveta Evrope