POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Projekti APC/CZA u poslednjih pet godina

2008.

 • pravno zastupanje azilanata u azilnom postupku

2009.

 • pravno zastupanje azilanata u azilnom postupku
 • psihološka asistencija u azilnom postupku
 • pravna praksa studenata prava iz oblasti azilnog prava

2010.

 • pravno zastupanje azilanata u azilnom postupku
 • psihološka asistencija u azilnom postupku
 • pravna praksa studenata prava iz oblasti azilnog prava

2011.

 • pravno zastupanje azilanata u azilnom postupku
 • psihološka asistencija u azilnom postupku
 • pravna praksa studenata prava iz oblasti azilnog prava

2012.

 • pravna pomoæ izbeglicama, interno raseljenim licima, azilantima, readmisantima i svim migrantima
 • pravno zastupanje u azilnom, prekršajnom, upravnom postupku i postupku po ustavnoj žalbi
 • psihološka asistencija u azilnom postupku
 • osnaživanje azilanata i lica koja su dobila azil za aktivniju socijalnu ulogu u lokalnim zajednicama
 • izrada izveštaja o zemljama porekla, COI treninzi, prezentovanje na internetu
 • pravna praksa studenata prava iz oblasti azilnog prava
 • azilna praksa studenata politickih nauka i studenata sociologije
Vous êtes ici : Aktivnosti i rezultati O nama Projekti APC/CZA u poslednjih pet godina