POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Interkativne radionice sa ženama i decom iz centara za azilante i lokalne sredine

Kroz projekat Osnaživanje azilanata i lica koja su dobila azil za aktivniju socijalnu ulogu u lokalnim zajednicama, koji finansira Kooperativa holandskih fondacija za Centralnu i Istočnu Evropu preko Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF), APC od početka godine realizuje interaktivne radionice sa ženama i decom smeštenim u centrima za azilante u Banji Koviljači i Bogovađi. Jednom nedeljno žene iz Avganistana, Somalije i Eritreje imaju priliku da predstave jedne drugima svoju kulturu i običaje, svoje lične puteve i način života i saznaju kako je živeti u Srbiji i zemljama zapadne Evrope.

Učesnice prolaze kroz tri tematska bloka – psihološke, zdravstvene i kulturne radionice. Teme kao što su identitet, poverenje, komunikacija i konflikti, prepoznavanje i ispoljavanje emocija, životne krize prilagođene su učesnicama, kulturnim razlikama i teškoćama u sporazumevanju. Sve teme obrađuju se na jednostavan način, uz stalno konsultovanje učesnica.

Paralelno se odvijaju kreativne radionice sa domaćom i azilnom decom. U Banji Koviljači APC od samog početka sarađuje sa domovima i osnovnim školama podstičući druženje dece i posete jednih drugima.

Radionice realizuju pedagog i psiholog uz pomoć volontera, studenata i praktikanata APC-a.

APC takodje asistira azilantima i licima koja su dobila neki vid zaštite u Republici Srbiji u ostvarivanju njihovih prava na zdravstvenu zaštitu i pribavljanje dokumenata i potvrda, kako kroz direktne asistencije APC timova na terenu, tako kroz savetovanja i pravnu reprezentaciju u pomenutim postupcima.

أنت هنا: Liste sigurnih država Vesti Interkativne radionice sa ženama i decom iz centara za azilante i lokalne sredine