POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Zemlja porekla

Humanitarna pomoć izbeglicama iz Ukrajine koje žive van kampova

 

Od početka ratnih dejstava u Ukrajini, više od 142 758 državljana Ukrajine je ušlo u Srbiju, a do sada je u Srbiji ostalo više od 5000 ljudi. Privremenu zaštitu je ostvarilo više od 1200 lica. Od tog broja više od 300 dece je ostvarilo privremenu zaštitu u zemlji, kao i preko 800 žena.

APC info Humanitarna pomoc SRP

APC/CZA aktivno i kontinuirano pomaže izbeglim licima iz Ukrajine, od prvog dana početka rata sve do danas. Pored informisanja, besplatne pravne pomoći, pomoći pri registraciji i ostvarivanju privremene zaštite, mi pomažemo izbeglicama da ostvare pravo na rad, pronađu zaposlenje, pomažemo im da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na obrazovanje i druga prava.

Mnoge izbeglice koje su prošle kroz horore rata, doživeli traume zbog gubitka voljenih, koji žive u stalnoj neizvesnosti i strahu za voljene koji su još uvek u Ukrajini, imaju potrebe za psihološkom i socijalnom pomoći koju im naši službenici pružaju sa namerom da im pomognu u procesu prevazilaženja stresa, ublažavanja posledica trauma. Naši psiho-socijalni službenici pomažu u procesu prebolevanja gubitka voljenih, ali i osnažuju izbeglice da se sa postojećim izazovima po dolasku u Srbiju suoče i da pokušaju da ih prevaziđu.

Međutim, jako bitan segment naše podrške je pružanje i humanitarne pomoći svim ukrajinskim izbeglicama koje su u potrebi. Humanitarna pomoć se pokazala kao krucijalna i često preko potrebna da zadovolji osnovne egzistencijalne potrebe izbeglica u trenucima kada oni ne poseduju dovoljno novca, podrške i kada se suoče sa mnogobrojnim izazovima boravka u novom okruženju u stranoj zemlji bez dostupne institucionalne i kontinuirane sistemske podrške.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila obezbeđuje humanitarnu pomoć izbeglima iz Ukrajine kako bi pomogao da se zadovolje osnovne životne i higijenske potrebe izbeglih, ali i pomogne u procesu obrazovanja dece. To su pre svega torbe/školski pribor, bebi oprema/dohrana za bebe, kozmetika/higijena za žene i decu, obuća/odeća za žene i decu.

Istu pomoć dostavljamo izbeglicama na njihove adrese ili u našim regionalnim kancelarijama na jugu i severu Srbije, kao i u kancelarijama u Beogradu.

 

Vi ste ovde: Druga inostrana azilna praksa strategije, izvestaji i zakljuci o azilu Vesti Humanitarna pomoć izbeglicama iz Ukrajine koje žive van kampova