POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Dobra praksa Prekršajnog apelacionog suda: usvojene žalbe tražilaca azila na odluke prekršajnih sudova

Prekršajni apelacioni sud do sada je usvojio sve žalbe Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA izjavljene u korist tražilaca azila, okrivljenih za ilegalni prelazak državne granice.

Član 8. Zakona o azilu i člana 31. Ženevske konvencije o statusu izbeglica propisuju načelo nekažnjavanja za nezakonit ulazak ili boravak lica koja traže azil, odnosno izbeglica koje dolaze sa teritorije gde su njihov život ili sloboda u opasnosti, pod uslovom da se odmah prijave vlastima i izlože razloge svog bespravnog ulaska ili prisustva.

Imajući u vidu navedene pozitivne propise, Prekršajni apelacioni sud je do sada usvojio sve žalbe tražioca azila u Republici Srbiji, ukinuo presude prvostepenih sudova kojim su oglašeni odgovornim za ilegalan prelazak državne granice i vratio predmete na ponovni postupak kako bi se tačno utvrdilo činjenično stanje i pravilno primenio član 8. Zakona o azilu i član 31. Ženevske konvencije o statusu izbeglica.

images

Vous êtes ici : Početna strana Dobra praksa Prekršajnog apelacionog suda: usvojene žalbe tražilaca azila na odluke prekršajnih sudova