POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

APC/CZA pravni tim omogućio da 25 sirijskih izbeglica na jugu Srbije ostvari pravo na azil

Dana 26.10.2014. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava granične policije uhvatila je 79 sirijskih izbeglica u ilegalnom prelasku državne granice. Od 79 sirijskih izbeglica njih 25 se obratilo Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA sa namerom da traži azil i zatražilo pomoć u ostvarivanju tog prava. APC/CZA pravni tim je u dvonedeljnoj akciji na jugu Srbije, omogućio da navedena lica izraze nameru da traže azil te da im se izda potvrda o izraženoj nameri za azil i da se upute u najbliži Centar za azil u kojem bi bili smešteni.

U ovoj akciji Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA je delovao uz svesrdnu podršku Mreže odbora za ljudska prava CHRIS i Inicijative mladih za ljudska prava.

pic1 - Copy

Vous êtes ici : Početna strana APC/CZA pravni tim omogućio da 25 sirijskih izbeglica na jugu Srbije ostvari pravo na azil