POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Zdravstvena radionica - deo promocije novog radnog vremena seoske ambulante

 Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA je 30.aprila organizovao zdravstvenu radionicu u kojoj je kao gošća učestvovala doktorka Milica Vezmar. Gošća je azilantkinje iz Sirije, Avganistana, Eritreje i Somalije informisala o polno prenosivim bolestima i načinima kontracepcije. Ona je sa učesnicama govorila i o kulturološkim tabuima, nivou svesti žena iz različitih kultura o reproduktivnom zdravlju.

U okviru radionice je promovisano i novo radno vreme seoske ambulante u Bogovađi.

Više fotografija možete pogledati na www,azilbogovadja.rs

04

Inicijativu koju je pokrenuo APC/CZA, podržao je veliki broj meštana Bogovađe i tražilaca azila.

 

Zdravstvena radionica je jedna od završnih aktivnosti u okviru projekta Zagovaranja pružanja primarne zdravstvene zaštite azilantima i meštanima Bogovađe u seoskoj ambulanti u Bogovađi koji je realizovao Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA).

Realizaciju projekta podržala je Trag fondacija, u okviru programa "Građansko društvo za budućnost", koji se realizuje u saradnji sa Institutom za održive zajednice (ISC), i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Vi ste ovde: Početna strana Zdravstvena radionica - deo promocije novog radnog vremena seoske ambulante