POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Okrugli sto- Izazovi integracija tražilaca azila i lica koja su dobila zaštitu Republike Srbije

Okrugli sto sa temom "Izazovi integracije tražilaca azila i lica koja su dobila zaštitu Republike Srbije" održan je u okviru projekta "Šta znamo a šta ne znamo jedni o drugima" 29.novembra 2013. godine u Domu mladih u Lajkovcu. Učesnici su bili predstavnici obrazovnih i kulturnih institucija iz Lajkovca i Beograda kao i NVO Atina koja je partner APC/CZA na projeku.

Tokom susreta predstavljeni su primeri dobre prakse uspostavljanja interkulturalnog dijaloga koju neguje APC/CZA u saradnji sa lokalnim akterima u Lajkovcu, uvođenja fenomena migracija i azila u školski kurikulum, iskustvima sa inkluzijom izbeglica, značaju ustanova obrazovanja i kulture u procesu integracije tražilaca azila i drugih migranata kao i rizicima i osetljivom položaju migranata.

01

Tri ključne tačke razgovora bile su potreba za stručno osposobljavanjem profesionalaca koji rade u ustanovama koje su uključene u azilni sistem, nepoznavanje problema i fenomena azila od strane dece i nastavnika, nepoznavanje jezika i specifičnosti kultura iz kojih migrant dolaze kao i već postojeći problem i predrasude prema Romima i drugim osetljivim grupama.

Projekat se realizuje u okviru programa "Borba protiv diskriminacije i unapređenje položaja osetljivih kategorija stanovništva" Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije.

Fotografije sa okruglog stola možete pogledati ovde.

 

Vi ste ovde: Početna strana Okrugli sto- Izazovi integracija tražilaca azila i lica koja su dobila zaštitu Republike Srbije