POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Zemlja porekla

Održano takmičenje iz oblasti azilnog prava

Dana 13.05.2009. godine, povodom završetka kursa treće generacije studenata koji su pohađali UNHCR-ovu kliniku za izbegličko pravo na Pravnom fakultetu u Beogradu, svečano su dodeljenje diplome polaznicima kursa, a po prvi put je održano Moot court takmičenje iz ove oblasti u sali-sudnici na Pravnom fakultetu u Beogradu. Studenti su dobili hipotetički slučaj u kome je uloga aplikanta, odnosno zastupnika tražioca azila pripala Minji Blažić i Danilu Ćurčiću, dok su ulogu respondenta-državnog organa koji odlučuje da li treba tražiocu azila dati pravo na azil u odnosnoj državi Halbatante, imali Milan Lažetić i Marko Anojčić.

Dva tima su mesec dana pripremali svoje podneske i iste međusobno razmenili, dok su u usmenoj fazi takmičenja, odnosno na samoj simulaciji, imali po petnaest minuta da iznesu svoja izlaganja pred četvoročlanim većem sudija.Nakon usmenog izlaganja aplikanta i respodenta, sudije su postavljale pitanja, a takođe je svakoj od strana pripalo i određeno vreme za davanje završne reči. Moramo posebno istaći , da su pomenuti učesnici ovog takmičenja pokazali izuzetno poznavanje materije izbegličkog prava i da su briljirali u svojim izuzetno argumentovanim i dobro pripremljenim nastupima. Nakon simulacije suđenja, svim polaznicima kursa predstavnik UNHCR-a u Srbiji- Lenart Kocalainen, je uručio diplome, a nakon toga je u svečanoj sali Fakulteta upristojen svečani koktel.Svi zainteresovani studenti Pravnog fakulteta koji su želeli, a nisu pohađali kurs izbegličkog prava, imaće tu priliku od septembra ove godine, naravno još jednom zahvaljujući organizacionim sposobnostima i iskustvu gospodina Dejana Kladarina, pravnog savetnika šefa -legal protection- sektora UNHCR-a Srbije.

Vi ste ovde: Druga inostrana azilna praksa strategije, izvestaji i zakljuci o azilu Vesti Održano takmičenje iz oblasti azilnog prava