POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Osuda protesta u Mladenovcu

Oštro osuđujemo protestni skup „Stop azilu" koji je organizovan 06. oktobra 2014. godine protiv otvaranja Centra za azil u Maloj Vrbici u blizini Mladenovca.

Posebno je zabrinjavajuće prisustvo pripadnika političkih stranaka i predsednika pojedinih opština, koji šireći netrpeljivost i ksenofobične izjave se protive smeštanju azilanata u bivšu kasarnu Mala Vrbica i na taj način ostvaruju političke ili druge interese.

Šireći informacije o ugroženosti lokalnog stanovništva u slučaju otvaranja Centra za azil, lokalni politički lideri doprinose širenju netrpeljivosti i ksenofobije prema ljudima koji traže zaštitu od Republike Srbije bežeći iz zemalja u kojima su im preti progon ili im je život ugrožen postojanjem sveopšteg nasilja.

Smatramo da je neophodno da nadležni organi oštro osude širenje neprijateljskih i ksenofobičnih izjava prema tražiocima azila i da preduzmu mere iz svoje nadležnosti protiv odgovornih lica, kako bi se sprečile dalje zloupotrebe i odlaganje sprovođenja odluke Vlade o otvaranju Centra za azil u bivšoj kasarni Mala Vrbica.

061014-az3

Vous êtes ici : Liste sigurnih država Uncategorised Osuda protesta u Mladenovcu