POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Bliski linkovi

Delegacija Evropske unije u Srbiji - http://europa.rs//

EuropeAid Cooperation Office - http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Civil Society Facility Programme 2015 - Civil Society Facility Programme 2015

Ministarstvo unutrašnjih poslova - http://www.mup.sr.gov.rs/

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije - http://www.kirs.gov.rs

ECRE - http://www.ecre.org/

HUDOC - http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc

Azil Srbija - http://www.azilsrbija.rs/

Azil Srbija na Facebooku - https://www.facebook.com/AzilUSrbiji

Azil Srbija na Twitteru - https://www.twitter.com/APC_CZA

Azil region - http://www.azilregion.org/index.php 

Zdravstvena zaštita u Bogovađi - http://www.azilbogovadja.rs/

Zdravstvena zaštita u Bogovađi na Twitteru - https://www.facebook.com/ZdravljeBogovadja

BETA novinska agencija - http://beta.rs/

Centar za istraživanje javnih politika - http://www.publicpolicy.rs/

Vous êtes ici : Bliski linkovi