POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Austrija „spušta“ rampu na balkanskoj izbegličkoj ruti, EK protiv

Beograd, Beč, Ljubljana, Brisel, 18. februar – Najava zatvaranja granica na balkanskoj ruti za prolazak migranata u EU, koja je krenula iz Beča, a čiji su zagovornici Mađarska, Poljska, Slovačka i Češka, počinje postepeno da se realizuje. Mediji i portali licitiraju tačan datum spuštanja rampe, od toga da će u narednih dvadesetak dana biti zatvorena grčko-makedonska granica, do toga da je to moguće već u naredna dva dana, a list „Danas", pozivajući se na izvore iz Evropske komisije tvrdi da će se to dogoditi 1.marta. Do tada će kaže pravo za dalji prolazak izgubiti prvo Avganistanci, potom Iračani i na kraju Sirijci.

Međutim tiho zatvaranje graničnih prelaza koja postaju su sve uže grlo za izbeglice, već je počelo. Dok u Briselu evropski zvaničnici traže zajedničko rešenje austrijska vlada je objavila da će maksimalni broj migranata koje će ubuduće primati dnevno biti 3.300. Uz to, ona će ubuduće dnevno primati najviše 80 molbi za azil u Austriji, a uvela je i stroge kriterijume za ulazak izbeglica u svoju državu . Te mere je u sredu u najvećoj meri prepisala slovenačka vlada, a danas su ministri policija Austrije, Slovenije, Hrvatske, Srbije I Makedonije u Zagrebu dogovorili " da će zajednički profilisati i registrovati izbeglice na grčko-makedonskoj granici", te da će oni sa jedinstvenim dokumentom putovati od Makedonije do Austrije. To znači da će biti primenjen režim za prijem koji je već uspostavila Austrija (mada se ne pominju kvote za prijem).

„Sve dok nema održivog rešenja na spoljnim granicama EU primorani smo sami da preduzmemo odgovarajuće mere, najavila je pre nekoliko dana odluku austrijske vlade o pooštravanju uslova za prijem izbeglica u zemlju ministarka unutrašnjih poslova Mikl-Lajtner. Dnevni kontingenti su potrebni da bi obezbedili red i bezbednost u našoj zemlji", naglasila je ministrka i pojasnila da „čim postojaće dnevna kvota i kvota za sat budu dostignute, zaustavićemo puštanje ljudi" .Uz to najavila je druge mere – od kontejnera do novih barijera – poput nedavno podignute ograde na Špilfeldu, glavnom austrijskom graničnom prelazu sa Slovenijom(osiguraće se dodatnih 12 prelaza, među kojima u Tirolu, Štajerskoj, Koruškoj i Burgerlandu).

„Ako trebaju nove ograde, gradiće se i nove ograde", rekla je ona.

 

 

Prema ovim planovima, kontrolisaće se ljudi, automobili i vozovi, prenose austrijski mediji, a kako navodi austrijski ministra vojske neophodno da se poveća i broj proterivanja .

Po uzoru na Austriju Vlada Slovenije, prihvatila je u sredu više restriktivnih mera, usmerenih na smanjivanje priliva izbjeglica. Proširila je kao i Austrija popis sigurnih zemalja iz kojih neće propuštati migrante i tražioce azila, a odlučila je i da će ubuduće granicu s Hrvatskom štititi uz pomoć vojske.

Time se, kako je na konferenciji za novinare rekla ministarka unutarašnjih poslova Vesna Gjerkeš Žnidar, Slovenija usklađuje s merama susedne Austrije, a Ljubljana uz to očekuje da će se u filtraciji izbeglica i smanjivanju njihovog broja na slovenačkoj granici, ubuduće više angažovati i Hrvatska.

„Put u Europsku uniju treba omogućiti samo onima koji imaju pravo na međunarodnu zaštitu, a Slovenija će izbjeglice primati u broju koji određuju kvote koje je uvela Austrija", kazala je slovenačka ministarka.

„Ekonomskim migrantima želimo dati do znanja da ne mogu doći u Europsku uniju. Na taj način želimo ublažiti jake migracijske pritiske koji traju od prošle godine", ustvrdila je slovenska ministrica.

U pogledu readmisije i tretmana migranata koje Austrija odbije da primi i vrati ih u Sloveniju, ministarka je izrazila očekivanje da će ih Hrvatska i dalje primati od slovenske policije.

„Potrebna je saradnja svih država, a ne samo Hrvatske. Potrebno je smanjiti i usporiti migracijski tok", kazala je Gjerkeš Žnidar.

Zatvaranju granica, limitiranju broja izbeglica koje mogu tražiti azil na granici Austrije, Evropska komisija ocenila je kao neprihvatljivu. Odluka vlasti u Beču o dnevnom ograničenju za prihvat izbeglica u suprotnosti je sa zakonima Evropske unije, kaže se u pismu Dimitrisa Avramopulosa, evropskog komesara za migracije koje je uputio danas austrijskoj Vladi. Avramopulos je upozorio da Austrija ima zakonsku obavezu da prihvati zahteve za azil koji se podnesu na njenoj teritoriji ili na njenim granicama."To što su Austrijanci odlučili nije u skladu sa zakonima EU", izjavio je evropski komesar, a predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker poručio je da će EK ispitati da li su te mere u skladu sa evropskim zakonodavstvom.

Ove poruke su upućene sa samita evropskih lidera u Briselu, čime je potvrđeno nejedinstveno njenih članica oko toga gde i kako zaustaviti talas izbeglica. Nemačka i Evropska komisija smatraju da se rešenje mora tražiti u Turskoj i Grčkoj, a istočnoevropske zemlje na balkanskoj ruti.

 

You are here: Saradnici i prijatelji Vesti Austrija „spušta“ rampu na balkanskoj izbegličkoj ruti, EK protiv