POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

APC/CZA jača kapacitete Kancelarije za azil i drugih aktera u azilnom postupku za pravilno intervjuisanje tražilaca azila i COI istraživanje

Naša organizacija je uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu u prethodnih osam meseci realizovala projekat pod nazivom Poboljšanje zaštite tražilaca azila i poštovanja njihovih prava putem pravičnijeg azilnog postupka i unapređenog azilnog sistema, sa ciljem da ojača kapacitete Kancelarije za azil i drugih državnih aktera uključenih u azilni sistem Srbije u pogledu vođenja intervjua sa tražiocima azila, ophođenja prema ranjivim grupama i istraživanja informacija o zemljama porekla tražilaca azila i samim tim doprinese boljem funkcionisanju srpskog azilnog postupka, zaštiti tražilaca azila i poštovanju njihovih prava u Srbiji.

rsz img 1044

Trening u Beogradu

Sa tim ciljem, APC/CZA pravnika, psihologa i politikologa je sproveo brojne aktivnosti istraživanja i jačanja kapaciteta. Najpre su kroz dugogodišnju praksu i rad na terenu analizirane osobenosti prvostepenog postupka u Srbiji u pogledu intervjuisanja tražilaca azila, ophođenju prema ranjivim grupama i istraživanju informacija o zemljama porekla tražilaca azila, a zatim je obavljeno uporedno istraživanje azilnih sistema Holandije, Austrije i Belgije, kako bi se utvrdili izazovi i ograničenja i izvukli primeri iz dobre prakse koji mogu poslužiti unapređenju ovih oblasti u Srbiji.

Na osnovu sprovedenog istraživanja izrađen je Priručnik za pravilno intervjuisanje tražilaca azila i istraživanje informacija zemalja porekla, koji treba da posluži kao sredstvo direktnog unapređenja znanja državnih aktera uključenih u azilni sistem, kroz upotrebu na terenu i u procesu donošenja odluka, organizovanju treninga i stručnih praksi. Priručnik možete preuzeti ovde.

Tokom istraživanja uporednih praksi organizovane su studijske posete u Holandiju i Austriju u kojima su učestvovali ovlašćeni službenici Kancelarije za azil Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije zaduženi za donošenje prvostepenih odluka. Na taj način službenici Kancelarije za azil su imali priliku da direktno razmene iskustava sa kolegama iz Austrije i Holandije i samim tim jačaju kapacitete prvostepenog organa.

Amsterdam

U poseti prihvatnom centru na amsterdamskom aerodromu Schiphol

Pored studijskih poseta, organizovano je šest treninga obuke zajedno sa okruglim stolom za predstavnike Kancelarije za azil, Granične policije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Komesarijata za izbeglice i migracije, centara za azil, lokalnih centara za socijalni rad, staratelja maloletnih tražilaca azila, Zavoda za vaspitanje dece i omladine i drugih aktera u azilnom sistemu. Na treninzima učesnici su imali priliku da vežbama simulacije intervjua i stavljanja u ulogu tražilaca azila unaprede veštine intervjuisanja i ophođenja prema tražiocima azila, kao i da kroz praktične primere dođu do relevantnih informacija o zemljama porekla tražilaca azila.

02 Bogovadja

Trening u Lajkovcu

 

You are here: Saradnici i prijatelji Vesti APC/CZA jača kapacitete Kancelarije za azil i drugih aktera u azilnom postupku za pravilno intervjuisanje tražilaca azila i COI istraživanje