POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Migracioni profil Srbije

Predstavljen migracioni profil Srbije

Tanjug, 23.05.2012.

BEOGRAD - Migracioni profil Srbije za 2010. godinu i Priručnik o zaštiti ljudskih prava migranata koji su značajni za još bolje uređenje oblasti migracija, ali i nastavak evropskog puta države danas su predstavljeni u Beogradu.

Taj dokument i priručnik su rezultati projekta "Jačanje kapaciteta institucija Srbije nadležnih za upravljanje migracijama i integraciju povratnika" koji je finansirala EU iz pretpristupnih fondova.

Na prezentaciji, komesar Komesarijata za izbeglice Vladimir Cucić, šef političkog sektora Delegacije EU u Beogradu Tomas Njoki i šef misije Međunarodne organizacije za migraciju u Srbiji Gregoar Gudstin su naglasili značaj stvaranja državnog profila za migracionu politiku.

Cucić je rekao da je ovo prvi put da država izgrađuje svoj migracioni profil i uređuje oblast migracione politike podsetivši da je to bila i jedna od obaveza na evropskom putu Srbije. Prema njegovim rečima, država i vlada su dobile dokument koji je instrument za kreiranje migracione politike na svim nivoima, ali koji je, sa aspekta migracija značajan i za države u okruženju.

Migracioni profil koji je usvojila Vlada Srbije u februaru 2012. predstavlja ispunjenje obaveza iz "mape puta" za viznu liberalizaciju koju je Srbija dobila 2008. godine.

Tim dokumentom Srbija je prvi put dobila instrument koji na jednom mestu objedinjuje sve podatke iz oblasti migracija i koji predstavlja značajnu podršku kreiranju migracione politike na nacionalnom nivou.

Njoki je čestitao predstavnicima Komesarijata za izbeglice i drugih srpskih ministarstava koji su učestvovali u izradi tog dokumenta na uspešno obavljenom poslu. On je, podsetivši da je njime bio olakšan proces vizne liberalizacije, naveo i da će u nastavku evropskog puta Srbije i otpočinjanju pregovora o članstvu u EU biti još dosta posla u oblasti migracione politike.

Gudstin je ocenio da je Migracioni profil u potpunosti prilagođen potrebama Srbije i da se zato može upotrebi za kompletno praćenje migracionih procesa.

Priručnik o zaštiti ljudskih prava migranata namenjen je državnim službenicima i zaposlenima u lokalnim samupravama koji neposredno rade sa migrantima.

You are here: Saradnici i prijatelji Vesti Migracioni profil Srbije