POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Izbrisani u Sloveniji prvi put dobio spor

Sud u Ptuju (Republika Slovenija) je dosudio 17 000 evra na ime odštete zbog nezakonito uskraćene radne dozvole licu, nezaknito izbrisanom iz evidencija prebivališta februara 1992. godine.
Aleksandru Todoroviću je Slovenija, posle dugih i napornih borbi,vratila prebivalište dajući mu status stranca sa stalnim boravkom 1996.godine, ali bez mogućnosti sticanja radne dozvole u periodu od 10 godina od sticanja stalnog boravka.

obzirom da je Todorović fakticki stalno boravio znatno ranije od 1996. a da Slovenija nije pravni prekid boravka, od brisanja1992. do 1996.godine, priznala kao posledicu neustavnog brisanja iz knjiga stalnih stanovnika 1992.godine, već je smatrala da je on stekao stalni boravak tek 1996. godine, Todorovic je pokrenuo spor i tuzio Sloveniju za nezakonito uskraćivanje prava na rad.Ova presuda je prvi slučaj dosuđene odštete ikome od izbrisanih, iako nije dosuđena zbog brisanja iz registra stalnog prebivališta, već zbog posledica tog čina.

You are here: Saradnici i prijatelji Vesti Izbrisani u Sloveniji prvi put dobio spor