POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Migracije u svetu u 2012.godini

Izveštaj Ujedinjenih nacija o migratornim kretanjima za 2012.godinu, je objavljen povodom Međunarodnog dana izbeglica 20.juna 2013.godine.

Ujedinjene nacije kažu da je broj izbeglica u svetu za 2012.godinu najveći u proteklih 18 godina, odnosno da iznosi oko 45, 2 miliona ljudi.

Približno 45,2 miliona ljudi širom sveta živi u raseljenju, većinom zbog neke vrste progona, konflikta u zemlji porekla ili uopšeno zbog kršenja ljudskih prava.U taj broj spada 15,4 miliona izbeglica, 937.000 tražilaca azila i 28,8 miliona interno raseljenih lica.

Zbog navedenih trendova 2012. godina je po težini tik ispod humanitarno najteže 1994.godine, kada se odvijao genocid u Ruandi i krvavi rat u bivšoj Jugoslaviji i kada je broj raseljenih iznosio 47 miliona ljudi.

Prema grubim procenama za 2012.godinu, svakog dana je oko 23 000 ljudi bilo primorano da napusti svoje domove i potraži zaštitu, bilo u okviru granica svoje zemlje ili u drugim zemljama. Prošla, 2012. godina je donela čak 7,6 miliona novih izbeglica, što je najveći broj u toku jedne godine od 1999.godine. Glavni razlog za to povećanje je građanski rat u Siriji koji traje od marta 2011.godine.

Više od 55 % izbeglica potiču iz pet zemalja: Avganistana,Somalije, Iraka, Sirije i Sudana.

Avganistan već 33 godine zaredom ima najviše izbeglica u svetu. Njemu i drugim "starosedeocima" na listi, poput Iraka ili Somalije pridružilo se preko milion i po Sirijaca. Negativna tendencija povećanja broja izbeglih lica tokom 2012.godine je primećena i u afričkim državama Maliju, DR Kongu i Sudanu.

Sve ovo je dovoljno šokantno, ali drama dobija na težini kada se zna da gotovo polovinu izbeglica čine deca mlađa od 18 godina. Tokom 2012.godine oko 21 300 zahteva za azil su podneli maloletnici bez pratnje ili deca koja su odvojena od roditelja ili staratelja. Većina maloletnika bez pratnje potiče iz Avganistana i Somalije.

Najveći broj izbeglica živi u Pakistanu približno oko 1, 6 miliona, zatim sledi Iran koji je obezbedio zaštitu za oko 868 200 izbeglica i Nemačka gde se nalazi oko 589 700 izbeglica.

Ova globalana kretanja i dešavanja naravno pogađaju i našu zemlju u kojoj se u prvom polugodištu 2013. godine svi globalni trendovi ravnomerno preslikavaju pa je i broj ljudi koji trazi azil sve veci iz zemalja poput Sirije, Sudana, Malija. Naravno, redovno veliki broj ljudi dolazi iz Avganistana ali i sve više iz zemalja Zapadne Afrike.

You are here: Saradnici i prijatelji Vesti Migracije u svetu u 2012.godini