POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

BiH dobija prihvatni centar za azilante

IZVOR: Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina, E kapija 27.jun 2013.

Bosna i Hercegovina je krajem maja 2013.godine dobila novo prihvatilište za sve one koji traže azil u toj zemlji. Prihvatni centar se nalazi u selu Delijaš u opštini Trnovo, jednoj od sarajevskih opština. Ovo je prvo prihvatilište ove vrste u BiH, a njegovo formiranje je jedan od uslova za proces vizne liberalizacije te funkcionisanja procesa migracija i azila u BiH, a samim tim od značaja za proces evropskih integracija BiH. Smeštajni kapacitet objekta je 150 mesta.

prihvatni centar za azilante u bosni
                  Prihvatni centar za azilante u Trnovu

Izgradnja Prihvatnog centra za azilante je podržana kroz projekat "Izgradnja Prihvatnog centra za azilante u Bosni i Hercegovini", finansiranog iz EU programa IPA fonda. Ukupan iznos sredstava za radove je iznosio 701.468,93 evra, a za nadzor 164.900 evra. Ministarstvo bezbednosti Bosne i Hercegovine je sufinansiralo projekat u iznosu od 500.000 evra.

Iz programa EU pomoći, izgrađen je prijemni objekat neophodan za prijem i podršku azilanatima, administrativni objekat u kojem će biti smeštena administracija samog centra sa prataćim prostorima koje će koristiti službenici nevladinih organizacija koje se bave azilantima.

Pored ova dva objekta izgrađen je objekat za zdravstvenu zaštitu u kojem će azilanti imati redovnu zdravstvenu kontrolu te dva tehnološka objekta – kotlovnica koja će zagrijavati sve prostore azilanstkog centra i obezbeđivati toplu sanitarnu vodu za potrebe azilanata.

Na kraju kompleksa je urađen i rezervoar kapaciteta 100 m3.

Urađena je i kompletna interna saobraćajna mreža te igrališta i igraonice za potrebe dece azilanata.

Preostale su manje tehničke aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva sigurnosti BiH čiji se završetak, te puno funkcionisanje Prihvatnog centra za azilante  u Trnovu očekuje u oktobaru 2013. godine.

You are here: Saradnici i prijatelji Vesti BiH dobija prihvatni centar za azilante