POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

V4 i Zapadni Balkan - razmena znanja i iskustava u azilu

Kako se zemlje Zapadnog Balkana suočavaju sa sve većim brojem tražilaca azila i koji su izazovi i teškoće u sistemima azila u zemljama regiona? Iskustva i želja da se iznađu najbolja rešenja za problem sa kojim se suočavaju zemlje regiona okupili su na zajedničkom projektu „V4 i Zapadni Balkan - razmena znanja i iskustava u azilu" koji Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA sprovodi zajedno sa Mađarskim Helinškim komitetom, Ligom za ljudska prava iz Slovačke, Organizacijom za pomoć izbeglicama iz Češke, Helsinškom fondacijom za ljudska prava iz Poljske, Programom građanskih prava Kosova i Udruženjem mladih pravnika iz Makedonije. Njihov cilj je razmena praksi, iskustava i znanja u oblasti azila. Ovaj projekat je podržan od strane Međunarodnog Višegrad Fonda (IVF) i Ministarstva spoljnih poslova Republike Koreje.

APC-CZA-5

Predstavnici ovih organizacija su u sredu 28.januara 2015.godine na konferenciji za štampu upoznali javnost sa sistemom azila u zemljama regiona, sličnostima i razlikama, brojem tražilaca azila, smeštajnim kapacitetima, položajem u kome se nalaze, reagovanjima države na ovaj problem i mogućim rešenjima da ovaj problem ne krimunalizuje sredine u kojima ovi ljudi bežeći od rata, nasilja i bede, traže spas. Tema konferencije za štampu bio je i fenomen evropskih izbeglica u Evropi koji su se pojavili usled sukoba u Ukraini.

Govonici:

Radoš Đurović - izvršni direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA
Irena Zdravkova – pravnik Makedonskog udruženja mladih pravnika (Macedonian Young Lawers Association)
Grusa Matevizc – pravnik Mađarskog helsinškog komiteta (Hungarian Helsinki Committee)
Marta Szczepanik – pravnik Helsinške fondacije za ljudska prava Poljske (Helsinki Foundation for Human Rights)

 

You are here: Saradnici i prijatelji Vesti V4 i Zapadni Balkan - razmena znanja i iskustava u azilu