POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Dodeljeni prvi azili u obimu izbegličke zaštite u Srbiji

Dana 21.12.2012.godine, dostavljena su pravnoj službi Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA), rešenja Odseka za azil, Odeljenja za strance, Uprave granične policije RS, br. 03/9-26-17/12, 03/9-4-26-2326/11 i 03/9-26-2324/11, kojima je dodeljen izbeglički status jednom Egipćaninu i dvojici Libijaca, azilantima koji su u Srbiji podneli zahteve za azil 2012. godine. Od početka funkcionisanja azilnog sistema u Srbiji, ovo su prve odluke o dodeli azila u obimu izbegličke zaštite. U svim postupcima u Srbiji i u postupcima po zahtevima za azil, ova lica su zastupali pravnici Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, kao njihovi punomoćnici.

Pozdravljamo donošenje ovih odluka kao početak dobre prakse i svestranog sagledavanja i utvrđivanja razloga za azil u konkretnim slučajevima i dosledne primene domaćih i međunarodnim pravila u ovoj oblasti.

Takođe, očekujemo odgovarajuće angažovanje nadležnih organa u pogledu aktivnosti na rešavanju pitanja koja se tiču integracije lica kojima je dat azil u Republici Srbiji.

You are here: Home Dodeljeni prvi azili u obimu izbegličke zaštite u Srbiji