POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Pravnici APC/CZA pružaju pravnu pomoć tražiocima azila u Centru za azil u Krnjači

Pravnici Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) svakodnevno posećuju Centar za azil u Krnjači, gde u okviru svojih redovnih aktivnosti pružaju informacije i pravnu pomoć tražiocima azila. Na ovaj način se tražioci azila upoznaju sa azilnim postupkom u Republici Srbiji i dobijaju neophodne informacije o njihovim pravima i obavezama tokom azilnog postupka.

milkrm1
Pravnici APC/CZA takođe zastupaju tražioce azila pred nadležnom Kancelarijom za azil prilikom podnošenja zahteva za azil i saslušanja, koji se svake nedelje održavaju u prostorijama Centra za azil u Krnjači, ali zastupaju tražioce azila i u svim drugim postupcima pred sudovima i organima RepublikeSrbije.

Više fotografija sa pravnih savetovanja možete pogledati ovde.

You are here: Home Pravnici APC/CZA pružaju pravnu pomoć tražiocima azila u Centru za azil u Krnjači