POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Subotica: Više od 60 imigranata prebačeno u prihvatne centre

IZVOR:   VEČERNJE NOVOSTI     06.01.2015.

Više od 60 migranata iz zemalja Bliskog i Dalekog istoka, koji su se skrivali u okolini napuštene ciglane u Subotici, zatražili su azil u našoj zemlji i prebačeni u neki od centara za azilante u zemlji.

Kako je Tanjugu izjavio član Gradskog veća zadužen za socijalna pitanja Milimir Vujadinović, subotička policija je danas, na pomenutoj lokaciji otkrila 32 migranta, među kojima i sedmoro dece.

Oni su nakon zatraženog azila, u partnerstvu s lokalnom samoupravom, prebačeni u centar u Banji Koviljači. Slična akcija, po njegovim rečima, sprovedena je i 29. decembra kada je 35 migranata, nakon otkrivanja i zatraženog azila, prebačena u prihvatni centar.

Veoma nam je drago što smo uspeli da spasemo sedmoro dece koja su bila sa njima. Nećemo dozvoliti da se bilo ko smrzne, bez obzira na sve”, rekao je Vujadinović, uz napomenu da lokalnoj samoupravi zakon dozvoljava da vrši obilazak, izveštava policiju i obezbeđuje eventualno prevoz do prihvatnih centara.

novosti

 

U Subotici se azilanti iz mnogih zemalja bliskog i dalekog istoka već godinama skrivaju na raznim mestima, poput napuštene ciglane ili gradske deponije koji predstavljaju bazu za pokušaje nelegalnog prelaska granice sa Evropskom unijom.

Ukoliko iz nekoliko pokušaja ne uspeju da pređu granicu neretko se dešava da se vrate u centre za azilante, da bi posle toga pokušali ponovo da ilegalno pređu granicu.

Međutim, tu gde se trenutno nalaze vladaju izuzetno loši higijenski uslovi, azilanti nemaju ni hranu ni vodu, ni mogućnost održavanja lične higijene. S obzirom da se radi o napuštenom prostoru, često cele porodice sa decom nemaju ni grejanje, a pomažu im pojedinci iz Subotice.

Granične policije Srbije i Mađarske tokom cele godine gotovo svakodnevno hvataju u ilegalnom prelasku granice na desetine ilegalnih migranata.

You are here: RS Asylum Commission Vesti Subotica: Više od 60 imigranata prebačeno u prihvatne centre