POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Privremeni azil jedino rešenje za izbegle

IZVOR: Tanjug; B 92   08.12.2014.

Apelujemo na državu da pod hitno postupi prema Zakonu o azilu i dodeli privremeni azil u trajanju do jedne godine svim ljudima koji su azil tražili i koji se nalaze trenutno u Srbiji.

Kako u našu zemlju nikada do sada nije ušao veći broj ljudi koji beže od rata i progona u zemljama Azije i Afrike (do 1. decembra od početka godine 13 052 ljudi, od čega najveći broj iz Sirije), a da naša država nije u stanju da se izbori sa ovim problemom i reguliše njihov status, uskoro ćemo se naći pred ozbiljnim humanitarnim, ali ne samo humanitarnim problemom.

Razlozli za ovu situaciju su odsustvo tehničkih i ljudskih kapaciteta Odseka za azil, stručnih kadrova, opreme, volje. Sistem azila ne funkcioniše u Srbiji. Srbija nije u stanju da sprovede azilne postupke i donese odluke o azilu.

Od 11 000 tražilaca azila do 1. novembra samo četvoro ljudi je dobilo azil, a Odsek za azil je podneo zahteve za azil za samo njih 309, izdato je svega 435 ličnih azilnih karti, a urađeno svega 11 saslušanja. Tako izbegli žive u sivoj zoni, prepušteni sami sebi. Kako se vreme pogoršava njihovi životi biće još više ugrožen čemu je primer i trenutna situacija u Subotici gde se za vikend oko 70 ljudi, neki sa sve decom čak i bebama promrzli nalaze u okolini grada i napuštenim fabrikama i barakama.
logo

Smatramo da je privremeni azil/zaštita jedino i najbolje rešenje za ovu situaciju. Ljudi bi konačno mogli da dobiju azilnu ispravu i dokument koji im sledi po zakonu kako ne bi morali da se kriju po šumama, kako bi mogli da otvore račune sa kojih bi mogli da podignu novac od rodbine i najbližih, kako bi mogli da budu pregledani te da budu u privatnom smeštaju o svom trošku, sve dok se država ne konsoliduje u azilu i bude sposobna da sprovede azilni postupak.

Na taj način izbegli bi bili vidljivi i za državu. Jedino tako Srbija može privremeno i hitno da reši problem, i dobije dovoljno vremena da presabere snage, formulise azilni sistem, reorganizuje se i koncipira sveobuhvatnu strategiju za rešavanje gorućeg problema izbeglih. Imajući u vidu da susedne zemlje poput Makedonije i Crne Gore ne postupaju u duhu koordinacije i solidarnosti, a da sve više ljudi pokušava da uđe u Mađarsku odakle se sada hvataju i od strane civlnih straža, ostalo je da Srbija zaustavi kršenje njihovih prava da traže azil i dobiju azilnu odluku u Srbiji. Pored moralne na na to nas obavezuju Ustav i međunarodna obaveza prema Konvenciji o statusu izbeglica iz 1951 godine.

http://www.tanjug.rs/novosti/156741/centar--jednogodisnji-azil-resenje-za-11-000-izbeglih.htm

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=12&dd=08&nav_category=12&nav_id=933765

You are here: RS Asylum Commission Vesti Privremeni azil jedino rešenje za izbegle