POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Okrugli sto u Vranju- Prezentovanje istraživanja „Tražioci azila u Srbiji i tražioci azila iz Srbije“

U okviru istraživačkog projekta „Tražioci azila u Srbiji i tražioci azila iz Srbije" koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, u Vranju je 18.decembra 2013.godine održan okrugli sto sa relavantnim akterima koji rade sa povratnicima - srpskim građanima koji su tražili azil u evropskim zemljama iz Vranja i Bujanovca, među kojima su predstavnici lokalnih vlasti, poverenica za izbeglice, službenicima centara za socijalni rad, službenici nevladinih organizacija, sa ciljem razmene ideja, pogleda i iskustava sa terena u radu sa ovim grupama ali i formiranje preporuka u pogledu efikasnog kratkoročnog i dugoročnog rešavanja problema tražilaca azila u i van Srbije.

01-okrugli sto Vranje

 Na okruglom stolu službenici Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila su prezentovali rezultate do kojih su došli prilikom istraživanja. Učesnici su imali priliku da se bolje upoznaju sa fenomenom migracija, opštim karakteristikama i statističkim podacima o tražiocima azila u Srbiji, funkcionisanjem azilnog sistema i preporukama za unapređenjem azilnog sistema. Sa druge strane, takođe se govorilo o fenomenu tražioca azila iz Srbije, njihovom profilu i opštim karakteristikama, sa posebnim osvrtom na ograničenja mera integracije povratnika. Nakon prezentovanja nedostataka i izazova postojećeg sistema izneseni su zaključci i preporuke za unapređenje sistema.

 

You are here: RS Asylum Commission Vesti Okrugli sto u Vranju- Prezentovanje istraživanja „Tražioci azila u Srbiji i tražioci azila iz Srbije“