POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Articles

UN objavio „alarmantan“ izveštaj o stanju ljudskih prava u Kongu

Kongo.

Ujedinjene nacije objavile su u petak Izveštaj o detaljnim kršenjima ljudskih prava, kao što su ubistva i silovanja tokom desetogodišnjeg perioda u Demokrastskoj Republici Kongo. Reč je o veoma sadržajnom i obimnom dokumentu, „sa detaljnim, kredibilnim, šokantnim podacima", izjavio je jedan diplomata iz Konga.

Nacrt izveštaja, pod nazivom „Mapiranje prakse", dokumentuje zločine protiv čovečnosti počinjene u Kongu u periodu od 1993 do 2003.
„Desetine hiljada ljudi je ubijeno, a mnogi silovani, sakaćeni tokom ove dekade", izjavio je Visoki Komesar UN-a za ljudska prava.
U izveštaju, u kome se između ostalog optužuju i snage Ruande da su počinile brojne zločine, a navodi se učešće najmanje 21 Kongoanske oružane grupe u akcije koje su proizvele ozbiljna kršenja ljudskih prava.
„Period koji pokriva ovaj izveštaj verovatno je jedano od najtragičnijih poglavlja novije istorije Demokratske Republike Kongo. Ove decenije bile su obeležene političkim krizama, ratovima, etničkim i regionalnim sukobima koji su doveli do smrti stotina hiljda nevinih ljudi, ako ne i milione"
Izveštaj posvećuje posebnu pažnju nasilju nad ženama i decom.
„Nasilje u Kongu bilo je praćeno brojnim slučajevima silovanja i seksualnog zlostavljanja od strane pripadnika pobunjeničkih snaga". Izveštaj podvlači očigledno ponavljanje, rasprostranjenost i sistematsku prirodu ovog fenomena i zaključuje da većina prijavljenih slučajeva seksualnog nasilja predstavlja krivično delo kako po domaćem zakonodavstvu, tako na osnovu međunarodnog humanitarnog prava, kao i međunarodnog prava ljudskih prava.
Izveštaj takođe navodi podatak o 30 000 dece koja su regrutovana od strane oružanih snaga, kao i da su deca bila izložena neopisivom nasilju.
Ako se dozvoli da se ovakva situacija nastavi postoji rizik da će nove generacije biti kreirane tako da znaju samo za nasilje kao sredstvo rešavanja sukoba, čime se dugoročno ugožavaju šanse zemlje za trajno postizanje mira.
Kao jedan od najdramatičnijih primera Izvestaj navodi brutalno nasilje načinjeno nad etničkom grupom Hutu-a koja je bila masakrirana od strane snaga Ruande i savezničkih pobunjeničkih snaga. „Desetine Hutu civila bili su zaklani noževima ili živi spaljivani, kako od strane Ruandanske Vojske, tako i od strane savezničkih Snaga za Demokratsko Oslobođenje Konga. Reč je o milion izbeglica, pripadnika etničke grupe Hutu, koji su prebegli u susedni Kongo tokom genocida u Ruandi koji se desio 1994.

You are here: