POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Articles

Ko su tražioci azila u Republici Srbiji?

Prema zvaničnim podacima Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila u 2009. godini 256 lica je tražilo azil u Republici Srbiji, a od tog broja 238 lica su muškarci, dok je samo 18 žena tražilo azil. Preko 70% tražilaca azila su lica čija je zemlje porekla Avganistan, zatim oko 6,5% tražilaca azila je iz Šri Lanke, 6 % iz Irana, zatim 1,2 % iz Iraka itd.

Alarmantan je podatak da od ukupnog broja tražioca azila u RS skoro jednu trećinu čine deca, od kojih samo 20% u Republiku Srbiju dođe sa roditeljima, dok ostatak maloletnika dolazi bez pratnje, a što zahteva i drugačiji tretman i postupanje nadležnih organa. Tačnije sa maloletnim licima se mora postupati kao se posebno osetljivom kategorijom lica. Naime, činjenica da je u pitanji dete bez pratnje podrazumeva da državni organi moraju hitrije i brže da reaguju, odnosno da odmah obezbede smeštaj i odrede staratelja maloletniku, da sam azilni postupak bude brži i efikasniji, kao i da se omogući što brža integracija deteta u srpsko društvo ili obezbedi siguran povratak deteta u zemlju porekla ukoliko detetu ne bude priznat izbeglički status.


Nesporno je da je u poslednje vreme u svetu zabeležen trend porasta maloletnih lica bez pratnje koja traže azil, pa se tako procenjuje da svake godine u Velikoj Britaniji preko 2000 hiljade dece bez pratnje traži azil. Imajući u vidu situaciju u RS može se zaključiti da broj maloletnih lica bez pratnje koja traže azil u RS nije zanemarljiv, već i te kako zabrinjavajući i šokantan, a posebno ako se još ima u vidu put i vreme koje je bilo potrebno da deca tražioci azila stignu do naše zemlje.
You are here: