POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Articles

Poseta severnoj i severozapadnoj granici R. Srbije

Krajem septembra i početkom oktobra 2009. godine predstavnici UNHCR-a, MUP-a Republike Srbije, kao i predstavnici nevladine organizacije Centra za zaštitu i pomoć tražilaca azila, posetili su Regionalni centar u Vršcu, granični prelaz Vatin, kao i policijsku upravu u Kikindi, kojom prilikom su vođeni razgovori o broju tražilaca azila u RS, njihovom tretmanu u RS, kao i o generalnoj bezbednosnoj situaciji na graničnim prelazima i migracionoj politici u RS.

Takođe, održano je nekoliko sastanaka sa sudijama za prekršaje u Vršcu i Kikindi, koji su prisutne upoznali sa dosadašnjom praksom i postupanjem prema tražiocima azila u Republici Srbiji, istom prilikom formirani su zajednički stavovi u vezi postupanja i tumačenja Zakona o azilu u RS.

Predstavnici Centra za zaštitu i pomoć tražilaca azila, MUP-a Republike Srbije, UNHCR-a posetili su, u periodu od 21.-23. 10. 2009.godine, i granični prelaz Horgoš, sudove za prekršaje u Subotici, Kanjiži, Somboru, a u cilju utvrđivanja stanja u vezi broja tražilaca azila u RS, kao i u vezi postupanja sa istima. Prilikom ove posete razgovaralo se o praksi sudskih organa i MUP-a u azilnim pitanjima kao i sa problemima sa kojima se tom prilikom navedeni organi susreću.

You are here: