POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Articles

APC-MUP-UNHCR u poseti istoku Srbije

Nakon posete jugu Srbije i to u aprilu 2009. godine, ponovo rukovođeni istim ciljevima članovi APC-a, pripadnici MUP-a RS, odnosno Kancelarije za azil, kao i predstavnici UNHCR-a u periodu od 09-11 Septembra 2009. godine bili su u poseti Policijskoj upravi Zaječar i graničnom prelazu Vrška Čuka. I ovaj put cilj posete je bio u sagledavanju celokupne situacije vezane za ilegalne migracije, sa posebnim akcentom na tražioce azila.

Dana 10.09.2009. godine, u Policijskoj Upravi Zaječar, održan je sastanak kojem su prisustvovali, kako pripadnici Kancelarije za azil, predstavnici UNHCR-a, predstavnici APC-a, tako i Miomir Đorđević, šef odseka za suzbijanje ilegalnih migracija PU Zaječar, zatim inspektori Saša Živić, Mirko Petrović, kao i pripadnik PU Bor Vladimir Lakićević. Prema rečima domaćina koji su upoznali prisutne sa dosadašnjom praksom u ovom delu Srbije, od primene novog Zakona o azilu pa do danas nije zabeležen nijedan slučaj izražavanja namere za azil na samom graničnom prelazu. Takođe, izražena je potreba za dodatnom edukacijom pripadnika MUP-a, vezana za oblast azilnog prava. Istog dana izvršena je i poseta graničnog prelaza sa Bugarskom, Vrška Čuka, kojom prilikom je zabeležena redovna situacija. Na osnovu ovih poseta može se zaključiti da su pripadnici granične policije upoznati sa materijom azilnog prava, kao i da su obučeni kako da postupaju u mogućim situacijama, odnosno kada bi se susreli sa licima koji traže azil.
Održani su sastanaci i sa sudijama za prekršaje iz Kladova, Negotina i Zaječara, a sa ciljem upoznavanja sa dosadašnjom sudskom praksom vezanom za azil. Poslednjih nekoliko godina smanjeni su ilegalni prelasci na ovom području, broj ilegalnih imigranata je u opadanju barem što se tiče graničnih prelaza sa Republikom Rumunijom i Bugarskom.
Iako su kontrola i zaštita državnih granica primarne, one nikako ne smeju ići na uštrb osnovnih ljudskih prava.

You are here: