POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Articles

Srbija na četvrtom mestu po broju podnetih zahteva za azil

IZVOR: Novi magazin   23. jul 2013.

Srbija se po broju zaheva za azil u Nemačkoj u prvoj polovini 2013. godine nalazi na četvrtom mestu, navedeno je u izveštaju Savezne službe za migracije i izbeglice, koji je objavilo nemačko Ministarstvo unutrašnjih poslova i po kome su građani Srbije za šest meseci 2013. godine podneli nadležnoj službi 2.682 molbe.

Prema izveštaju Savezne službe za migracije i izbeglice, u junu 2013. godine je podneto 525 zahteva građana Srbije za azil u Nemačkoj, što je više nego u maju 2013. godine, kada je bilo 400 molbi.

Građani Kosova, koje se u nemačkoj statistici odvojeno obrađuje od Srbije, nalaze se na 10. mestu sa 228 podnetih zahteva u junu 2013.godine, što je skoro duplo više nego u maju 2013. godine kada je bilo podneto 120 zahteva.

Građani Srbije su u 2012. godini podneli najveći broj zahteva za azil - iz Srbije je u 2012. godini podneto ukupno 8. 477 zahteva za azil, što je bilo povećanje od oko 85 odsto u odnosu na 2011. godinu.

Nemački političari i mediji su tada drastičan rast broja zahteva tumačili ukidanjem viza za Srbiju i Makedoniju.

Glavni "podstrekač" za rapidni rast broja molbi za azil je, prema ekspertima za pitanje izbegliaca i azilanata, bilo povećano plaćanje "keš" novca za plaćanje podnosiocima zahteva.

Taj veliki broj takozvanih lažnih azilanata iz Srbije i Makedonije bio je tada jedna od važnih političkih tema, a mnogi nemački političari tražili su čak da se preispita mogućnost privremene suspenzije bezviznog režima za Beograd i Skoplje.

Kada je reč o prvoj polovini 2013. godine, ispred građana Srbije, koji su na četvrtom mestu, nalazi se Ruska Federacija sa 9.957 zahteva, zatim sledi Sirija sa 4.517 molbi i Avganistan sa 3 448, navodi se u izveštaju ove službe.

Podaci pokazuju da je u prvoj polovini 2013. godine u Nemačkoj ukupno podneto 43.016 zahteva za azil, što je čak 86 odsto više u odnosu na isti period u 2012. godini, kada je ukupno bilo 23.066 zahteva.

You are here: