POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Articles

Održan UNHCRov seminar u Subotici

unchr seminar 03

Od 28. do 30. maja u Subotici je (u hotelu "Galleria"), u organizaciji UNHCRa, održan stručni seminar:
"International Protection of Refugees, Refugee Status Determination and Free Legal Advice".
Kao predavači, ispred UNHCRa, govorili su: gdin. Dušan Aralica, gdin. Dejan Kladarin i gdin. Vladimir Jovanović.

Osnovna pitanja koja su tom prilikom obrađena ticala su se analize domaćeg zakona o azilu,proceduralnih i drugih standarada po pitanju azila u našoj zemlji, pitanja utvrđivanja izbegličkog statusa, pitanja ranjivih kategorija tražilaca azila, koncepta besplatne pravne pomoći u azilnom postupku i border monitoringa.
Centar za zaštitu i pomoć tražilaca azila su tom prilikom predstavljali: Zlokas Katarina, Milenković Maja,Vukićević Vladimir , Šemsedinović Đorđe i Đurović Radoš. Pokazavši još jednom stručnost i spremnost, predstavnici Centra za zaštitu i pomoć tražilaca azila su preneli stav i rešenost organizacije da nastavi i pojača svoj rad u cilju obezbeđivanja adekvatne pravne i druge pomoći tražiocima azila i izbeglicama u Srbiji.

You are here: