POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Articles

The first refugee received permanent residence in Serbia

Shakeel photo

Source: APC
Photo: APC

Belgrade, March 29, 2024 - Today the first refugee received permanent residence in Serbia! The decision itself is dated February 19, 2024. Our legal and integration team helped Ayman from Pakistan to request/obtain asylum and now obtain permanent residence, and after the legislative changes that came into force on February 1, 2024.

Our executive director Jovana Vinčić handed Ayman the decision on permanent residence.

We are very proud of this fact. This is a great progress for the position of persons who have received asylum in Serbia and who no longer have a temporary, but permanent residence in Serbia.

This is a big step for Serbian institutions as well as the Serbian asylum system!

You are here: