POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Božović: Neophodna Kancelarija za azil

IZVOR RTS 10.01.2014.

Predložićemo izmenu Zakona o azilu koji će predvideti preciznija rešenja u pogledu rokova podnošenja zahteva za azil, kao i formiranje Kancelarije za azil, koja zakonski postoji, ali je u praksi nema, rekao za RTS državni sekretar u MUP-u Vladimir Božović.

Srbija priprema izmene nekoliko zakonskih rešenja, pre svega Zakona o azilu i radi na jačanju kapaciteta države u toj oblasti, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Vladimir Božović, koji predsedava Projektnom grupom za analizu situacije u oblasti migracija.

Govoreći o novoformiranoj grupi, Božović je rekao da će ona imati kapacitet da "analizira kompletnu situaciju u toj oblasti", tim pre što su još pridodate i članice koje nisu u njenom formalnom sastavu: predstavnici UNHCR-a, Komesarijata za izbeglice i migracije, Delegacije Evropske komisije, Kancelarije Ujedinjenih nacija i tri vodeće nevladine organizacije.

Gostujući u Dnevniku RTS-a, Božović je najavio da će Projektna grupa za analizu situacije u oblasti migracija, s obzirom na mnogobrojne otvorene probleme, tražiti i pomoć EU i dodao da misli da će, "nakon otvaranja ovih pregovora, ta pomoć biti mnogo veća nego do sada".
Među važnijim novinama koje treba očekivati Božović je pomenuo formiranje kancelarije za azil, koja će da odlučuje o zahtevima tražilaca u prvom stepenu, dok će vladina kancelarija za azil odlučivati u drugom stepenu.

On je dodao da je zaključeno da će "Komesarijat za izbeglice i migracije morati da promeni pristup, pošto se dosad uglavnom bavio izbeglicama, zbog ratova i drugih događanja na prostorima bivše Jugoslavije, i da angažovanje ubuduće više preusmeri na ilegalne migrante".

"To je veliki problem Srbije jer nam veliki broj ilegalnih migranata dolazi, paradoksalno, iz jedne članice EU, a to je Grčka", rekao je Božović.

Ističući da smo tokom protekle godine imali veliki pad u otkrivanju broja ilegalnih migranata, od čak 44 odsto, on je rekao da će Projekta grupa analizirati koji su razlozi za to. Pored ilegalnih migranata, problem Srbije su i azilanti, istakao je Božović i najavio ca će se izmenama Zakona o azilu, koje su u pripremi, "predvideti mnogo preciznija rešenja u pogledu rokova oko podnošenja zahteva za azil ".

Ocenjujući da je "Zakon o azilu nova problematika", i da su građani na azilante dobro reagovali ako se uzme u obzir da za to nisu bili pripremljeni, Božović je rekao da želi da ponovo "apeluje na njih da budu ljudi, kao što je govorio patrijarh Pavle."

Vi ste ovde: Saradnja sa lokalnom zajednicom Vesti Božović: Neophodna Kancelarija za azil