POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Pružanje pravne pomoći u centru za azil u Sjenici

 

Sjenica pravna pomoć

 

APC/CZA organizacija redovno obilazi kampove i azilne centre u Srbiji. Naš pravni tim je zadužen za pružanje relevantnih pravnih informacija, koje su od ogromnog značaja za migrante i izbeglice. Imajući u vidu to da im validne informacije u najvećem broju slučajeva nisu date, APC/CZA pravni tim je tu kako bi ljudima ukazao na njihova prava, koja ne bi smela da im budu uskraćena.
 
Naša organizacija tako odlazi i u udaljene centre za azil, kao što je Sjenica, na jugozapadu naše zemlje. Ljudi smešteni u istim kampovima onda tako dobijaju priliku da budu upućeni u azilni proces u Srbiji, kao i da podnesu zahtev za azil, te kasnije iznesu svoje razloge na saslušanju i dobiju priliku da se o njihovom zahtevu za azil donese odluka, a što je svakako u njihovom najboljem interesu u poređenju sa ilegalnim i neizvesnim boravkom u zemlji.
 
Izbeglice i i migranti su najčešće uskraćeni za pravno informisanje, pravno savetovanje i pravnu pomoć u samim kampovima za azil i prihvatnim centrima kojima rukovodi Komesarijat za izbeglice i migracije. Obično umeju da prođu meseci dok bi izbeglice u udaljenim kampovima uopšte saznali od uprave kampova da mogu da traže azil, da imaju pravo na fer azilni postupak i da mogu da traže da im neko pomogne i da se pravno posavetuju oko svojih slučajeva. Mnogi nikada ni ne saznaju ništa o svom pravnom položaju, pravima i obavezama u Srbiji, već suočeni sa teškim uslovima u kampovima i neizvesnošću, odlaze u ruke krijumčara i rešeni da Srbiju napuste i nastave dalje ka susednim zemljama i EU. Kao pravno nevidljive, izbeglice su izložene opasnostima da postanu žrtve korupcije, nasilja, diskriminacije, seksualne, radne ili druge eksploatacije dok borave faktički i nezakonito u zemlji, kako od korumpiranih službenika tako i od pojedinaca ili kriminalnih grupa koje žele da se okoriste o njihov ranjiv položaj. O njima niko ne brine i sistemu oni predstavljaju često samo suvišan teret koji se često zanemaruje.
 
Upravo zbog toga, naša pravna pomoć i intervencija je neophodna i jako bitna. Bez poznavanja svojih prava i obaveza, mogućnosti da se zaštite, bez zakonitog i efikasnog pravnog postupka, te pravnih zastupnika i nezavisne pravne pomoći ne može biti reči o ostvarivanju prava na azil, zaštite izbeglica, nediskriminacije i funkcionalnog sistema prihvata izbeglica i postupka azila.
 

 

Vi ste ovde: Početna strana Pružanje pravne pomoći u centru za azil u Sjenici